állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Semmelweis Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Semmelweis Egyetem
Informatikai Igazgatóság, Infrastruktúra Üzemeltetési Osztály
Informatikus (adatbázis adminisztrátor)
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Informatikus (adatbázis adminisztrátor)
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1082 Budapest, Üllői út 78/B.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • az Egyetem Oracle, MSSQL, MySQL, PostgreSQL alapú adatbázisainak és adatbáziskezelő rendszereinek adminisztrációja, mely kiterjed a rendszerek telepítésére, karbantartására, működésük optimalizálására, mentésére, helyreállítására, magas rendelkezésre állásuk biztosítására, valamint a fellépő rendszerhibák elhárítására és megelőzésére,
 • az Egyetem Neptun Egységes Felsőoktatási Tanulmányi Rendszer informatikai üzemeltetése,
 • az Oktatási Hivatal FIR rendszere felé történő jelentések elkészítése a Neptun rendszeren keresztül,
 • az Egyetem SAP gazdasági rendszerével kapcsolatos adatbázis szintű feladatok ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Középiskola/gimnázium, minimum középfokú szakmai képesítés,
 • Büntetlen előélet és cselekvőképesség
 • Adatbázisok adminisztrációja terén szerzett minimum 3 éves tapasztalat (különösen Oracle és MSSQL
 • Adatbázis lekérdezések készítésében szerzett minimum 3 éves tapasztalat
 • Magas rendelkezésre állású informatikai infrastruktúra üzemeltetésében szerzett 5 évet meghaladó tapasztalat
 • Szakmai angol nyelv ismerete (olvasás)
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • Kiemelkedő problémamegoldó képesség,
 • Munkafolyamatok pontos követésének képessége,
 • Megoldások dokumentálásának képessége,
 • Dinamikus, proaktív személyiség,
 • Új ismeretek önálló elsajátítására való hajlandóság
Előnyt jelent
 • a Neptun Egységes Felsőoktatási Tanulmányi Rendszer üzemeltetésében szerzett gyakorlat
 • SAP gazdasági rendszer üzemeltetésében szerzett gyakorlat
 • többféle adatbáziskezelő üzemeltetésében szerzett gyakorlat (Oracle, MSSQL, MySQL, PostgreSQL, SyBase)
 • IBM AIX és különféle Linux disztribúciók ismerete
 • magas szintű informatikai hardver- és rendszer ismeret
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Önéletrajz
 • Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok
 • Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék
 • Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2017. január 7.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton Ügyintéző részére a palyazat.human@semmelweis-univ.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. január 22.
Egyéb információk
 • A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységben a próbaidő mértéke 4 hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám: 60381-2/KEEGF/2016
Címkék
 • informatikus, adatbázis adminisztrátor, IT. közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása