állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Főosztályára
Műszaki-tervező referens (villamosmérnök)
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Műszaki-tervező referens (villamosmérnök)
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Budapest, 1135 , Visegrádi utca 49.
Az ellátandó feladatok
 • tárgyi ingatlanüzemeltetők részéről beérkező szakirányú megkeresések (hibabejelentés, karbantartási igény, fejlesztés) feldolgozása, véleményezése, ügyintézése; kötelező szakhatósági ellenőrzések előkészítése, kontrollja, menedzselése; szakirányú fejlesztési koncepciók kidolgozása; villlamosenergia-beszerzési szerződések szakmai koordinációja; tájékoztatók, beszámolók és elemzések készítése
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem,
 • a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete 92. pontjában foglalt villamosmérnök képzettség
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete
 • épületüzemeltetési, fenntartási területen szerzett szakmai tapasztalat
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • önálló munkavégzési képesség,
 • minőségi és hatékony munkavégzés,
 • megbízhatóság,
 • precizitás, pontosság,
 • rendszerszemlélet,
 • logikus, elemző gondolkodás,
 • jó kommunikációs és együttműködési képesség,
 • konfliktuskezelés,
 • határozottság
Előnyt jelent
 • kapcsolódó energetikai pályázatok ismerete (KEHOP pályázatok, stb.)
 • a kapcsolódó műszaki szakterületre (építészet, épületgépészet, emelőgépek) vonatkozó képzettség, tapasztalat
 • költségvetési intézménynél szerzett tapasztalat
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • fényképes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. számú melléklete szerint
 • motivációs levél
 • végzettséget igazoló okiratok másolata
 • nyelvvizsga bizonyítvány(ok) fénymásolata - amennyiben rendelkezik nyelvvizsgával
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány fénymásolata, vagy annak igénylését igazoló irat (tértivevény) fénymásolata
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2016. december 31.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton a Humánpolitikai Osztály (a tárgyban szíveskedjen feltüntetni "műszaki-tervező referens") részére a humanpolitika@szgyf.gov.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának rendje
 • A munkáltató által kijelölt pályázati bíráló bizottság a pályázati feltételeknek nem megfelelt pályázókat nem hallgatja meg. Személyes meghallgatásra – a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül – kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat – pályázati határidőn belül – hiánytalanul benyújtják, és meghallgatásukat a szakmai bíráló bizottság szükségesnek ítéli. Szakmai ismereteket is felmérő személyes elbeszélgetés.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. január 15.
Egyéb információk
 • Tájékoztatjuk, hogy részletes információt a munkáltatóval kapcsolatban a www.szgyf.gov.hu honlapon talál.
Címkék
 • műszaki-tervező referens, villamosmérnök, épületüzemeltetés, műszaki, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása