állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Pallasz Athéné Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Pallasz Athéné Egyetem
Üzemeltetési Igazgatóság
Informatikai referens
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Informatikai referens
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki 10 .
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Részt vesz az Egyetem informatikai infrastruktúrájának működéséhez kapcsolódó üzemeltetési és biztonsági irányelvek kidolgozásában, biztosítja azok érvényesülését, ellenőrzését és fenntartja azt. Részt vesz az egyetemi információs rendszerek felügyeletében, rendszereinek karbantartásában és az adatszolgáltatások biztosításában. Gondoskodik arról, hogy a döntés-előkészítéssel, illetve a végrehajtással kapcsolatos információk rendelkezésre álljanak. Részt vesz az Egyetem informatikai tárgyú szabályzatainak, ügyrendjeinek, utasításainak kidolgozásában, aktualizálásában. Gondoskodik az egyetemi egységes informatikai infrastruktúra fejlesztéséről, részt vesz az informatikai tárgyú pályázatok előkészítésében, lebonyolításában.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Főiskola,
 • szakirányú felsőfokú végzettség
 • hasonló területen szerzett legalább 3 éves tapasztalat
 • Windows, Linux kiszolgáló rendszerek (szerverek) üzemeltetésében, bevezetésében szerzett többéves gyakorlat.
 • magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • kiváló stressztűrő képesség, önállóság, szervezési készség, rugalmasság, precizitás, kommunikációs készség
Előnyt jelent
 • felsőoktatásban informatikai területen szerzett tapasztalat
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • részletes szakmai önéletrajz
 • a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A pályázati anyagokat a pályázati eljárás alatt, annak lezárulásáig kezeljük, ezt követően a Kjt. 20/a §. (7) bek. alapján járunk el
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Pallasz Athéné Egyetemmel
 • végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban 2017. január 16. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2017. január 2.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Pallasz Athéné Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. PSZI Munka- és Bérügyi Iroda ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG.14/2016. , valamint a munkakör megnevezését: informatikai referens.
 • Elektronikus úton Szabó Tamás részére a szabo.tamas@kefo.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: PSZI Munka- és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
A pályázat elbírálásának rendje
 • A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. január 15.
Címkék
 • informatikai referens, informatikus, mérnök informatikus, IT, közigazgatás, Bács-Kiskun megye, Kecskemét
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása