állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
MTA CSFK
MTA CSFK Csillagászati Intézet
Műszaki ügyintéző (beszerző)
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Műszaki ügyintéző (beszerző)
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 15-17.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Beszerzési igénylések, megrendelések készítése, azok kiküldése beszállítók felé. A belföldi és külföldi beszállítókkal való kapcsolattartás, egyeztetés (árajánlatok bekérése, szállítási határidő, ár, fizetési határidő, reklamáció stb.). Rendelések, számlák nyomon követése, dokumentáció kezelése, archiválása. Szerződések előkészítése, kimutatások készítése. Versenyeztetési eljárásokhoz kapcsolódóan ajánlatkérések összeállítása, döntés-előkészítő anyagok összeállítása, iratátvétel. Megkötött keretszerződések lehívása központosított rendszerből (KEF). Részvétel a beszerzési terv összeállításában. Közbeszerzési feladatok ellátásában való részvétel: iratátvétel, közreműködés a közbeszerzési tanácsadóval. A beérkező áruk átvétele, ellenőrzése, berakodása, adminisztrálása, leltári számmal történő ellátása. A leltár lebonyolításában való részvétel.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Középfokú képesítés, érettségi,
 • középfokú angol nyelvtudás,
 • általános, átfogó közbeszerzési ismeretek ajánlatkérői oldalon,
 • felhasználói szintű számítógépes ismeretek, Word és Excel ismerete,
 • magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet.
Előnyt jelent
 • közbeszerzési referensi végzettség,
 • központosított közbeszerzési rendszer (KEF portál) ismerete,
 • vámügyintézői ismeretek,
 • beszerzési területen szerzett tapasztalat,
 • műszaki, technikai ismeretek,
 • precíz, alapos, kitartó munkavégzés, határidők betartása,
 • önálló munkavégzésre való képesség,
 • erős kommunikációs és problémamegoldó képesség,
 • erős együttműködő képesség, proaktivitás és megfelelő nyomon követő, ellenőrző képesség,
 • elemző képesség, rendszerszemlélet, komplex gondolkodás,
 • minőségorientáció (szabálykövetés, alaposság, precizitás),
 • kiváló írásbeli és szóbeli kommunikációs készség,
 • rugalmasság, terhelhetőség.
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, idegennyelvtudást tanúsító okiratok másolata,
 • sikeres pályázat esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2016. december 30.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton Dr. Kiss L. László igazgató részére a titkarsag@konkoly.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának rendje
 • A határidőben beérkező pályázatokról az intézetigazgató által megbízott Bíráló Bizottság véleményezi, majd döntés hozatal után, az eredményről a pályázók e-mail-ben tájékoztatást kapnak.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. január 9.
Egyéb információk
 • A pályáztatott munkakörrel kapcsolatban felvilágosítást ad: Dr. Kiss L. László és Csombok Marianna (titkarsag@konkoly.hu).
Címkék
 • műszaki ügyintéző, beszerző, közbeszerzési referens, műszaki, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása