állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
Rendszer-informatikus
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Rendszer-informatikus
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Kijelölt tagkönyvtárakból álló régió tevékenységének informatikai támogatása, új eszközök üzembe helyezése, meglévő eszközök tervszerű karbantartása és folyamatos működésük biztosítása, hibák feltárása és lehetőségek szerinti orvoslása távoli eléréssel és/vagy helyszíni munkavégzéssel. Operációs rendszerek és egyéb szoftverek frissítéseinek telepítése. A FSZEK felhasználói és erőforrás tartomány menedzselése, a VPN hálózattal, egyéb LAN/WAN problémákkal kapcsolatban együttműködés a hálózatot üzemeltető és felügyelő külső partnerekkel. Közreműködés bizonyos központi rendszerek (Office 365, ügyfélhívó, RFID alapú állományvédelem, stb.) üzemeltetésében és felhasználó támogatásában. Felhasználók segítése hardver/szoftver gondjaikban (helpdesk). Délutáni (20 óráig tartó) illetve esetenként szombati nyolc órás központi ügyeletek ellátása. Munkáját az üzemeltetési csoportvezető, illetve az informatikai osztályvezető irányításával végzi.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Emelt szintű szakképesítés, Informatikai rendszergazda felsőfokú szakképesítést igazoló okirat (műszaki informatikusi, vagy rendszerinformatikusi, vagy műszaki informatikai mérnök asszisztensi végzettség).,
Előnyt jelent
 • Informatikai üzemeltetési gyakorlat, helpdesk ellátása. Szakmai angol nyelvismeret. Microsoft rendszeradminisztrátor tanúsítvány, Windows Server 20xx és Windows7/10 ismeret.
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Életrajz, eddigi szakmai tevékenység leírása, az iskola végzettséget tanúsító okmányok, erkölcsi bizonyítvány, adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozat.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2017. január 11.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Személyesen: Főigazgatói titkárság, Budapest, 1084 Budapest, Reviczky u. 1.
A pályázat elbírálásának rendje
 • A határidőre beérkezett, és a pályázati kiírásnak mindenben megfelelő pályázatok alapján az általános főigazgató-helyettes dönt a kinevezésről. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. január 20.
Egyéb információk
 • A pályázatok benyújtásának módja: -Személyesen, munkanapokon 10.00-14.00 óra között a Főigazgatói Titkárságon (Budapest, VIII. Reviczky u. 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: FSZEK-9893/2016, valamint a munkakör megnevezését: rendszer-informatikus. -E-mailen az allaspalyazat@fszek.hu címen, a betöltendő munkakör és az azonosító szám feltüntetésével 2017. január 11-én 14 óráig.
Címkék
 • rendszer-informatikus, rendszer informatikus, informatikai rendszergazda, műszaki informatikus, műszaki informatikai mérnök asszisztens, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása