állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Szolgáltatás Koordinációs Főosztály, Gépjármű Műszaki Osztály
Gépjármű-karbantartási technikus
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Gépjármű-karbantartási technikus
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 79-81.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • javítási igények fogadása, ütemezése naplózása javítandó gépkocsikkal kapcsolatos teljes körű ügyintézés és ügyvitel, karbantartás elvégzése, külső javíttatás ügyintézése kapcsolattartás a szerződéses javító partnerekkel káresemények ügyintézésében közreműködés a bizonylati rend betartása a gépkocsik előkészítése a műszaki vizsgáztatásra, a folyamatdokumentálásáa munkalapok megnyitása és kezelése a saját telephelyen történő vizsgáztatáshoz műszaki vizsgáztatás elvégzése külső vizsgaállomáson, és az ehhez kapcsolódó ügyintézés külső vizsgáztatáshoz készpénzelőleg kezelése gépjárműpark üzemképességének felügyelete járműmozgatás az ügyféllel a külső javítási számlák kezelése, ellenőrzése, továbbítása javítási számlán szereplő tevékenységek rögzítése az ügyviteli rendszerben a megrendelt javítási műveletek ellenőrzése a gépkocsi állapotának ellenőrzése a szükséges javítások körének pontosítása, felmérése garanciális igények érvényesítése panaszok, reklamációk, észrevételek, rendellenességek jelzése, továbbítása felettese feléhelyszínisegítségnyújtás és javítás
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottakjogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a68/2013. (XI.22.) NFM rendelet, valamint a a Főigazgatóságnál hatályban lévő kollektív szerződés és a KEF szabályzataiban rögzített rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Középfokú képesítés,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • legalább középfokú autószerelői, autóvillamossági szerelői, vagy technikusi végzettség, valamint a szakmában eltöltött minimum öt éves igazolt gyakorlat
 • az 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendeletben szabályozott vizsgabiztosi képzés elvégzésének vállalása, amennyiben nem rendelkezik ilyen végzettséggel
 • legalább " B " kategóriás járművezetői engedély
 • felhasználói szintű számítógépes ismeretek
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • megbízhatóság,
 • felelősségvállalás, felelősségtudat,
 • terhelhetőség, pontos, precíz munkavégzés,
 • jó szervezőkészség,
 • önállóság, jó problémamegoldó képesség
Előnyt jelent
 • Forrás KGR ügyviteli rendszer ismerete
 • Az 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendeletben foglaltaknak megfelelő vizsgabiztosi végzettség
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • a pályázó fényképes szakmai önéletrajzát, az elbírálásnál előnyt jelentő tényezők ismeretével;
 • vizsgabiztosi képzés vállalására tett kötelezettségvállalási nyilatkozat
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy annak kiállítására tett kötelezettségvállalási nyilatkozat;
 • a végzettséget igazoló oklevelek másolatát
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázat sikertelensége esetén hozzájárul önéletrajza zárt kezeléséhez
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2017. január 18.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton Jakab Tamásné részére a tamasne.jakab@kef.gov.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. január 25.
Egyéb információk
 • 4 hónap próbaidő
Címkék
 • gépjármű-karbantartási technikus, autószerelői, autóvillamossági szerelő, vizsgabiztos, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása