állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Magyar Államkincstár
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság
Pénzügyi Gazdálkodási Iroda
Üzemeltetési referens
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Üzemeltetési referens
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1115 Budapest, Bartók Béla út 120-122.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • karbantartási, gondnoki feladatok ellátása, kisebb fokú eszközmozgatás, nyilvántartások vezetése gépkocsivezetés, személyszállítás
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) Magyar Államkincstár belső szabályozó eszközei rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki vagy agrárműszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményben) szerzett műszaki (technikai szakon) szerzett szakképzettség. ,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • problémamegoldás;,
 • együttműködés;,
 • önállóság;,
 • megbízhatóság
Előnyt jelent
 • üzemeltetési, karbantartási területen szerzett tapasztalat,
 • alapszintű felhasználói számítástechnikai ismeretek,
 • villanyszerelői, gépész, vízvezeték szerelő vagy lakatos szakképzettség,
 • PAV III. vizsga
 • „B” kategóriás jogosítvány
 • nyomdai területen szerzett tapasztalat
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • kizárólag a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti önéletrajzot (mely a Magyar Államkincstár honlapján megtalálható: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allaspalyazatok, „Önéletrajz-sablon)
 • motivációs levél,
 • a meghirdetett munkakör betöltésének a feltétele a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § -nak való megfelelést igazoló, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet legkésőbb a jogviszony létesítésekor eredeti példányban be kell nyújtani.
 • Az erkölcsi bizonyítvány igénylésével kapcsolatban további részleteket a Magyar Államkincstár honlapján a (http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allaspalyazatok/) ismertetett „Útmutató hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséhez” menüben olvashat.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2017. január 31.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton allasbpmi@allamkincstar.gov.hu oldalon keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. február 15.
Egyéb információk
 • A kinevezés határozatlan időre, teljes munkaidőben (hétfőtől-péntekig: 6.00 - 14.00 óráig) történő foglalkoztatásra szól. Az álláshirdetéssel kapcsolatban bővebb szakmai információt Kurucz Béla osztályvezető úr nyújt +36/1-371-9917 telefonszámon vagy kurucz.bela@allamkincstar.gov.hu. e-mail címen. Pályázati anyagában valamennyi jogviszonyát szíveskedjék taxatíve feltüntetni. Tájékoztatjuk, hogy a beküldött pályázati anyagokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 4. § (1) bekezdése szerint kezeljük. Külön kérésre önéletrajzát egy álláspályázati adatbázisban tároljuk az Ön által megjelölt időpontig
Címkék
 • üzemeltetési referens, agrárműszaki, mérnök, villanyszerelő, gépész, vízvezeték szerelő, üzemeltetés, karbantartás, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása