állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Beruházási Iroda
Beruházási ügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Beruházási ügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Fő tér 6.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Beruházási ügyintézői feladatok ellátása.
Az ellátandó feladatok
 • A beruházási, felújítási munkák ellenőrzési feladatainak végrehajtása; a kivitelezők által elkészített árajánlatok, költségvetések mennyiségi és számszaki ellenőrzése, valamint a benyújtott számlák vizsgálata. A 2014-2020 programozási ciklus Tatabányát érintő fejlesztési dokumentumainak, valamint az ezeket meghatározó jogszabályok, iránymutatások alakulásának nyomon követése. A Hivatal érintett szakirodáival való együttműködés a szervezeti egysége feladatkörébe tartozó tervezési feladatok részleteinek meghatározásában. A tatabányai Integrált Területi Program (ITP) projektjeinek kidolgozásában és megvalósításában való közreműködés. A szervezeti egységének szakterületéhez kapcsolódó Operatív Programok által biztosított keretek mentén projekt-ötleteket dolgoz ki, és bemutatja azok illeszkedését a város stratégiai tervéhez.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés, egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség (építész/építő mérnök),
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeretek.
 • "B" kategóriás gépjármű vezetői engedély.
Előnyt jelent
 • Beruházási műszaki ellenőrzésben szerzett szakmai tapasztalat.
 • Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekben történő dokumentált részvétel.
 • TERC költségvetés készítő program kezelésének ismerete.
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • 45/2012.(III.20.) Korm.rendelet 1.sz. melléklete szerinti közszolgálati önéletrajz.
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok fénymásolata.
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát benyújtja.
 • Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozó nyilatkozat.
 • Adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat tartalmát megismerhetik.
 • Motivációs levél.
 • Referencia személy ajánlása.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2017. január 31.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Fő tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2 - 408 / 2016. , valamint a munkakör megnevezését: beruházási ügyintéző.
 • Személyesen: Dr. Berkovics Gergely jegyző, Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Fő tér 6.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. február 28.
Címkék
 • beruházási ügyintéző, építészmérnök, építőmérnök, közigazgatás, Komárom-Esztergom megye, Tatabánya
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása