állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság, Kormányzati Gépjárműellátási Igazgatóság Üzemeltetéstámogatási Önálló Osztály, Gazdasági Adminisztrációs és Szerződésnyilvántartási Csoport
Csoportvezető beosztással gépjármű-adminisztrációs előadó
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Csoportvezető beosztással gépjármű-adminisztrációs előadó
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 • A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 79-81.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • a csoport tevékenységének irányítása, koordinálása, ellenőrzése,
 • a csoportban dolgozó munkatársak munkájának szervezése, rendszeres beszámoltatása,
 • képviselet a csoport feladatkörébe tartozó ügyekben,
 • a főosztály által kezdeményezett szerződéskötési folyamatok lebonyolításának felügyelete,
 • a főosztály által kezelt szerződések teljesülésének, kereteinek folyamatos figyelemmel kísérése,
 • a főosztályon végzett adatfeldolgozás, adatszolgáltatás figyelemmel kísérése, ellenőrzése,
 • részvétel az osztály munkájával kapcsolatos szabályozások elkészítésében, a megküldött előterjesztések véleményezésében,
 • felelősségvállalás az irányítása alá tartozó csoport feladatainak maradéktalan és határidőre történő végrehajtásáért, a felettes vezetők felé történő beszámolásért,
 • a csoport munkájához kapcsolódó adminisztratív feladatok elvégzése, határidők betartása, betarttatása,
 • az osztály feladatellátásával kapcsolatos árajánlatok bekérése, felülvizsgálata, szerződéstervezetek előkészítése,
 • a főosztály által kezdeményezett közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos adminisztratív feladatok elvégzése, a lebonyolítás szakmai támogatása,
 • kapcsolattartás és együttműködés a KEF által ellátott intézményekkel, társosztályokkal, szerződéses partnerekkel, a munkavégzést befolyásoló jogszabályok és más előírások ismerete és betartása,
 • szakmai igazolás előkészítése a megrendeléshez és a számlaigazoláshoz,
 • megrendelések, számlák, teljesítések nyomon követése,
 • a számlák határidőre történő kifizetéséhez szükséges ügymenet biztosítása, ellenőrzése
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a 68/2013. (XI.22.) NFM rendelet, valamint a Főigazgatóságnál hatályban lévő kollektív szerződés és a KEF szabályzataiban rögzített rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Felsőfokú képesítés,
 • felsőfokú szakirányú végzettség,
 • legalább 5 éves, gépjármű flotta-üzemeltetési szakterületen szerzett szakmai, valamint irányítási gyakorlat,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret,
 • közigazgatásban szerzett tapasztalat,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség.
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • megbízhatóság,,
 • felelősségvállalás, felelősségtudat,,
 • terhelhetőség, pontos, precíz munkavégzés,,
 • jó szervezőkészség,,
 • önállóság, jó problémamegoldó képesség.
Előnyt jelent
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Forrás SQL ügyviteli rendszer ismerete
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • a pályázó fényképes szakmai önéletrajzát, az elbírálásnál előnyt jelentő tényezők ismertetésével;
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy annak kiállítására tett kötelezettségvállalási nyilatkozat;
 • a végzettséget igazoló oklevelek másolatát;
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik;
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázat sikertelensége esetén hozzájárul önéletrajza zárt kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2017. január 20.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton Jakab Tamásné részére a tamasne.jakab@kef.gov.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. január 27.
Egyéb információk
 • Próbaidő: 4 hónap
Címkék
 • gépjármű-adminisztrációs előadó, gépjármű flotta-üzemeltetés, műszaki, mérnök, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása