állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Veszprém Megyei Kormányhivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Veszprém Megyei Kormányhivatal
Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály
Beruházási ügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Beruházási ügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Veszprém megye, 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Kapcsolattartás a szakhatóságokkal, tervezőkkel, közmű üzemeltetőkkel, kivitelezőkkel
Az ellátandó feladatok
 • Önkormányzat beruházási, fejlesztési feladatainak ellátása
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-e, és az Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezései rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés, Felsőoktatásban szerzett építész, - építő, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
Előnyt jelent
 • Hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • a 45/2012. (III.20) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti fényképes, szakmai önéletrajz (http://kih.gov.hu/kozszolgalati-oneletrajz), iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolataa(i), 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 39.§ (1) bekezdésének megfelelő, nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2017. január 20.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/356/2017 , valamint a munkakör megnevezését: beruházási ügyintéző.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. január 27.
Címkék
 • beruházási ügyintéző, építőmérnök, építészmérnök, közigazgatás, Veszprém megye, Balatonfüred
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása