állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály Projektkoordinációs Csoportjába
Projektmenedzser
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Az önkormányzat saját pályázati kiírásával kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása, az Európai Uniós és hazai pályázatok elkészítésében történő közreműködés, a nyertes projektek menedzsment feladatainak ellátása, pénzügyi nyomon követés. Kifizetési kérelmek, előrehaladási és fenntartási jelentések elkészítése, támogatások lehívása, kapcsolódó közgyűlési előterjesztések elkészítése.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokról, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 9/2010. (II. 5.) önkormányzati rendelete, továbbá az Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, főiskola - közgazdász, műszaki mérnök vagy egyéb projektmenedzseri végzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
Előnyt jelent
 • legalább 1 év szakmai tapasztalat
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • fényképes önéletrajz a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 5. mellékletében foglalt adattartalommal, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2017. január 24.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 584-2/2017. , valamint a munkakör megnevezését: projektmenedzser.
 • Személyesen: Balogh Zoltán Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály vezetője, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. I/14
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. február 3.
Egyéb információk
 • A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 46. § (1) bekezdése alapján 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.
Címkék
 • projektmenedzser, műszaki mérnök, közigazgatás, Bács-Kiskun megye, Kecskemét
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása