állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Vas Megyei Kormányhivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Vas Megyei Kormányhivatal
Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály
Településrendezési szakügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Településrendezési szakügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Vas megye, 9700 Szombathely, Kőszegi utca 3.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • a megyei állami főépítész feladatellátásának segítése, döntéseinek előkészítése
Az ellátandó feladatok
 • A helyi önkormányzatok terület- és településrendezéssel, településkép védelmével összefüggő feladatai ellátásához segítség nyújtás; részvétel a településfejlesztési és településrendezési eszközök, településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletek egyeztetési eljárásaiban, területrendezési hatósági eljárások döntéseinek előkészítése.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) Az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény, valamint a Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, építész, vagy településmérnök,
 • Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet
Előnyt jelent
 • településszervezési szaktarület - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • közigazgatási szakvizsga
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • motivációs levél, szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, adatok kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozat
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban 2017. február 15. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2017. január 30.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Vas Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VA/JHF01/20-1/2017. , valamint a munkakör megnevezését: településrendezési szakügyintéző.
 • Személyesen: Zseli Imre, Vas megye, 9700 Szombathely, Hollán E. utca 1. II. 505.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. január 31.
Címkék
 • településrendezési szakügyintéző, építész, településmérnök, közigazgatás, Vas megye,Szombathely
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása