állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete
Gazdasági Hivatal
Informatikus
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Informatikus
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Veszprém megye, 8582 Farkasgyepű, 049/2. hrsz. .
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • A teljes kórházi informatikai rendszer működtetése, szoftver-hardver hibák elhárítása. Statisztikák, vezetők által igényelt adatválogatás, beszámolókhoz statisztikai adatok, táblázatok készítése.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Emelt szintű szakképesítés, Informatikus/Rendszerinformatikus/Informatikai rendszergazda,
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
Előnyt jelent
 • egészségügyi szoftver ismeretek, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Szakmai (Europass) önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagába foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2017. január 26.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete címére történő megküldésével (8582 Farkasgyepű, 049/2. hrsz. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-15/2/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Informatikus.
 • Elektronikus úton Titkárság részére részére a tudogyogy@globonet.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Titkárság, Veszprém megye, 8582 Farkasgyepű, 049/2. hrsz.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. január 31.
Címkék
 • informatikus, rendszerinformatikus, informatikai rendszergazda, közigazgatás, Veszprém megye, Farkasgyepű
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása