állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont
Mezőgazdasági intézet
Tudományos segédmunkatárs
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Tudományos segédmunkatárs
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Fejér megye, 2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • A Kukoricanemesítési Osztályon részvétel az osztály tudományos munkájában, kutatási feladatok önálló elvégzése a kukoricanemesítés és kukoricakutatás témájában, új és meglévő pályázatok szakmai és adminisztratív feladatainak ellátása, részvétel tudományos konferenciákon, előadások tartása, hazai és nemzetközi tudományos publikációk készítése, szakmai kapcsolatok létesítése és ápolása.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Egyetem, (MSc) agrármérnök oklevél,
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás
Előnyt jelent
 • Megkezdett vagy befejezett PhD tanulmányok, növényi molekuláris genetikai módszerek ismerete. Növény-genetikai kutatásokban, laboratóriumi és szántóföldi kísérletekben szerzett gyakorlat, további idegen nyelv középfokú ismerete, B kategóriás gépjármű vezetői engedély.
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Részletes önéletrajz. Iskolai végzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok másolata. Jelenlegi munkahely, munkakör, beosztás megjelölése. Eddigi szakmai publikációs tevékenység ismertetése. Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a pályázat elnyerése esetén.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2017. február 10.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Mv-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs.
A pályázat elbírálásának rendje
 • A beérkezett pályázatok és személyes meghallgatás alapján a munkáltatói jogok gyakorlója dönt az állás betöltéséről.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. február 20.
Címkék
 • tudományos segédmunkatárs, agrármérnök, közigazgatás, Fejér megye, Martonvásár
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása