állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Velencei Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Velencei Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési ügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Városfejlesztési ügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Fejér megye, 2481 Velence, Tópart utca 26.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Közreműködik az ingatlanvagyon-hasznosítási döntések előkészítésében, elbírálásában, amelynek során a településrendezési, építészeti szempontokat érvényesíti.
 • Ellátja a telekalakítással és a zenés táncos rendezvényekkel kapcsolatos egyes szakhatósági feladatokat.
 • Ellátja a zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos jegyzői hatáskörbe tartozó hatósági feladatokat.
 • Ellátja a vízgazdálkodással kapcsolatos hatósági feladatokat.
 • Felfekteti és folyamatosan vezeti az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyonról - ideértve a közös tulajdont és a társasház tulajdont is - az ingatlanvagyon katasztert és vezeti a kataszteri naplót.
 • Az önkormányzat, mint tulajdonos nevében előkészíti jóváhagyásra a földhivatali változási vázrajzokat. - Közreműködik a képviselő-testületi és bizottsági döntések előkészítésében.
 • Előkészíti, és a döntést követően végrehajtja az önkormányzati ingó és ingatlanvagyon hasznosításával, kezelésével és a vagyonszerzéssel kapcsolatos döntéseket.
 • Intézi az önkormányzati tulajdonú ingatlanokat érintő változások ügyeit. Elindítja az ingatlanok nyilvántartásával, megosztásával, ingatlan-összevonásokkal kapcsolatos földhivatali eljárásokat, teljes körűen végzi az ingatlanváltozással kapcsolatos ügyintézést, kapcsolatot tart az illetékes földhivatallal.
Az ellátandó feladatok
 • Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Velencei Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, a) egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki szakképzettség, b) főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki szakképzettség,
 • Közigazgatásban szerzett - - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • saját gépjármű
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • precizitás, pontosság, nagy munkabírás,
 • jó szervezőkészség, kiváló elemző- és értékelő képesség,,
 • magas szintű jogalkalmazói készség,,
 • együttműködési készség
Előnyt jelent
 • Közigazgatási alap- és/vagy szakvizsga
 • Helyismeret
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint,
 • a végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai,
 • 90 napnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat, hogy a benyújtott dokumentációt a véleményezők és döntéshozók megismerhetik.
 • nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2017. január 31.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Velencei Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2481 Velence, Tópart utca 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2143/2016. , valamint a munkakör megnevezését: városfejlesztési ügyintéző.
 • Elektronikus úton Heinczné Horváth Edina humánerőforrás szakreferens részére a heinczne.edina@velence.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának rendje
 • A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell az igénylést igazoló iratot. A jelentkezésekkel kapcsolatban Velence Város Polgármesterének egyetértésével Velence Város Jegyzője dönt. A döntéshozó fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát. Személyes meghallgatásra a pályázati anyagok előszűrését követően kerülhet sor.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. február 20.
Címkék
 • városfejlesztési ügyintéző, építészmérnök, építőmérnök, magasépítő üzemmérnök, közigazgatás, Fejér megye, Velence
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása