állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Nemzetgazdasági Minisztérium
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Nemzetgazdasági Minisztérium
Projekt Minőségbiztosítási és Monitoring Főosztály
Minőségbiztosítási szakreferens (PÜ)
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Minőségbiztosítási szakreferens (PÜ)
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozott idejű előre láthatólag : 2020. december 31-ig –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1055 Budapest, Honvéd utca 13 - 15
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • A projekt megvalósításához kapcsolódó minőségbiztosítási tevékenység végrehajtása. A projekt előrehaladási megbeszélésein való részvétel, a projektvezetők támogatása: segítségnyújtás, tanácsadás, szükség esetén egyeztető megbeszélések szervezése az érintett felek között. A projekt kockázati terv és kockázatkezelési terv elkészítésének támogatása: segítségnyújtás a projektkockázatok felmérésében és a kezelési javaslat kidolgozásában. A főosztály kezelésében lévő, kijelölt projektekhez kapcsolódó minőségbiztosítási tevékenység keretében a pénzügyi és szakmai előrehaladás folyamat jellegű nyomon követése, mérföldkövek teljesíthetőségének ellenőrzése. Közreműködés a kedvezményezettek tevékenységének szakértői támogatásában, módszertani segítésében. A projektek feladatait előkészítő és dokumentáló anyagok elemzése, összegzése, véleményezése, aktualizálása. Nyilvánosság biztosításának és horizontális vállalások teljesíthetőségének nyomon követése. Részvétel a projektek megvalósításával összefüggő egyezetéseken, a megvalósulást érintő egyeztetésekről tájékoztatás nyújtása, jelentések előkészítése. 
Az ellátandó feladatok
 • Az érvényes külső és belső szabályozók, pénzügyi eljárásrendek és elszámolási szabályok betartatásának folyamat jellegű felügyelete, ellenőrzése. Költségkeretek felhasználásának folyamatos figyelemmel kísérése. A projektek támogatása, kockázatok kezelése, az elszámolások szabályszerűségének biztosítása, kifizetési kérelmek összeállítása és a hiánypótlások kezelése. A projektek pénzügyi folyamataihoz kapcsolódó módszertani segítségnyújtás, közreműködés a tájékoztatási és tanácsadási tevékenység ellátásában. Az előrehaladási jelentések, beszámolók, kifizetési kérelemhez kapcsolódó dokumentációk elemzése, kapcsolódó jelentések, adatszolgáltatások elkészítése. Közreműködés az ellenőrzésekkel összefüggő feladatok végrehajtásában, szabálytalansági gyanú kivizsgálásában. Részvétel a projektek minőségbiztosítási ellenőrzési rendszerének kialakításában. A feladatok ellátása során folyamatos kapcsolattartás a projektben érintett szervezetekkel: az irányító hatósággal, együttműködő- és konzorciumi partnerekkel, szakmai szervezetekkel. A projektek keretében létrejövő kiemelt jelentőségű szakmai eredménytermékek minőségének vizsgálata. Back office feladatok, projektfolyamatok támogatása, előkészítő anyagok, beszámolók és jelentések összeállításában való részvétel. A projektek ütemtervében szereplő határidők betartásának, a projekt szakmai előrehaladásának ellenőrzése, elemzése, a megvalósult eltérések kimutatása, a várható eltérések előrejelzése, szükség esetén módosító intézkedések kezdeményezése. Elkészült eredménytermékek ellenőrzése: megtekintés, mintavétel, véleményezés.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, Szakirányú egyetemi végzettség - közgazdász diploma.,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Minimum két év európai uniós projektekben szerzett minőségbiztosítási és /vagy pénzügyi tapasztalat.
 • Nagyfokú önállóság, elhivatottság; hatékony és alapos munkavégzés magas szintű kommunikációs, tárgyalási és problémamegoldó képesség, innovatív és logikus gondolkodás.
Előnyt jelent
 • Európai uniós projektek zárásában, ellenőrzésében szerzett több éves munkatapasztalat.
 • Minőségellenőrzésben és minőségfejlesztésben szerzett szakmai tapasztalat.
 • MBI; menedzseri szakképesítés.
 • Dokumentummal igazolt projektmenedzsment módszertani ismeretek.
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Amennyiben nem járul hozzá pályázati anyaga megőrzéséhez, úgy nemleges nyilatkozat csatolása.
 • Magyar nyelvű motivációs levél,
 • Aláírt nyilatkozat büntetlen előéletről,
 • Aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárást követően a pályázó hozzájárul pályázati anyaga adatbázisba történő rögzítéséhez,
 • Aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,
 • Iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet/nyelvtudást tanúsító okiratok szkennelt változata,
 • A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2017. augusztus 11.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton Nemzetgazdasági Minisztérium részére a hr@ngm.gov.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Nemzetgazdasági Minisztérium, Budapest, 1051 Budapest, József nádor tér 2 - 4.
A pályázat elbírálásának rendje
 • A borítékon kérjük feltüntetni: NGM 2017_49 minőségbiztosítási szakreferens (PÜ) (pályázó neve). Elektronikus úton az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: NGM 2017_49 minőségbiztosítási szakreferens (PÜ). A pályázatok a benyújtási határidőt követő 30 napon belül kerülnek elbírálásra. Határidőn túl, vagy hiányosan benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A benyújtás határideje : Személyesen : 2017.08.11. 12:00 óráig. Elektronikusan : 2017.08.11. éjfélig.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. szeptember 12.
Egyéb információk
 • Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.
Címkék
 • minőségbiztosítási szakreferens, minőségbiztosítás, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása