állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Veszprémi Tankerületi Központ
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola
Rendszergazda
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Rendszergazda
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Részmunkaidő, heti 20 órás
A munkavégzés helye
 • Veszprém megye, 8192 Hajmáskér, Iskola utca 1.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • rendszergazdai feladatok ellátása
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Felsőfokú képesítés, vagy középfokú szakirányú végzettség,
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
 • Az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
 • Szakmai önéletrajz
 • Teljes körű, 90 napnál nem régebbi, eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • 2017. augusztus 29.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton Ékes Tamás intézményvezető részére a hajmisk@sednet.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. augusztus 31.
Egyéb információk
 • A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jog és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása