állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Salgótarjáni Tankerületi Központ Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium
Rendszergazda
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Rendszergazda
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Kissomlyó út 1.
Az ellátandó feladatok
 • Az intézmény informatikai rendszerének üzemeltetése, karbantartása.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Középiskola/gimnázium, felsőfokú szakképesítés,
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a 1992. évi XXXIII. tv. 20. § szerinti büntetőeljárás hatálya alatt nem áll
 • nyilatkozat (a pályázónak a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul-e teljes pályázati anyagának a véleményezők és döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához)
 • a pályázó szakmai önéletrajza
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2017. szeptember 10.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Salgótarjáni Tankerületi Központ Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium címére történő megküldésével (3100 Salgótarján, Kissomlyó út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: STK/2525-2/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Rendszergazda.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. szeptember 12.
Címkék
 • rendszergazda, közigazagtás, Nógrád megye, Salgótarján
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása