állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal
Városfejlesztési Osztályon belül működő Városüzemeltetési Csoport
Közműberuházási és -fenntartási ügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Közműberuházási és -fenntartási ügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Komárom-Esztergom megye, 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Önkormányzati kötelezendően ellátandó közműfeladatokkal (mint például szennyvíz, csapadékvíz elvezetés) kapcsolatos teljes ügyintézés. Feladatköréhez kapcsolódóan, közreműködés a képviselő-testületi és bizottsági döntések előkészítésében és azok végrehajtásában. Részvétel a Városüzemeltetési Csoporttal kapcsolatos helyi rendeletek szakmai előkészítői munkájában. Feladatköréhez tartozó szerződések szakmai előkészítése, az elfogadott szerződésekben foglaltak végrehajtásának folyamatos ellenőrzése.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Esztergom Város Önkormányzatának önkormányzati rendeletének és az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzatának, valamint Cafeteria Szabályzatának rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, Felsőoktatásban szerzett építőmérnök, építészmérnök vagy kertészmérnök szakmacsoportba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, geográfus szakképzettség; vagy közszolgálati, jogi szakképzettség és magasépítő technikusi vagy OKJ szerinti magasépítő szakképesítés, vagy műszaki, agrár, kertészeti, közgazdasági, környezetgazdálkodási szakképesítés,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Hat hónap próbaidő vállalása.
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e az önéletrajz nyilvántartásba vételéről, annak érdekében, hogy a Hivatalban végzettségének megfelelő álláshely megüresedése esetén az illetékes szervezeti egység vezetőjének tájékoztatás céljából átadjuk.
 • A tárgyban kérjük megjelölni a munkakör azonosítóját és megnevezését: 15462/2017., közműberuházási és -fenntartási ügyintéző.
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és abban szereplő személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevők általi megismeréséhez hozzájárul.
 • A Kttv-ben foglalt egységes adattartamú közszolgálati önéletrajz.
 • Az iskolai végzettséget, szakképzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatai. (Elektronikus úton történő benyújtás esetén beszkennelt formában kell megküldeni.)
 • Nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-85. §-aiban meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor fennáll-e;
 • Három hónapnál nem régebbi, speciális hatósági erkölcsi bizonyítvány („büntetlen előéletű, vele szemben a Kttv. 39. § (1b) és (1c) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, valamint a 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll”), vagy igazolás az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről.
 • Nyilatkozat arról, hogy a munkakör betöltését megelőzően vagyonnyilatkozatot tesz és a hat hónap próbaidőt vállalja;
 • Tudomásulvételi nyilatkozat arról, hogy amennyiben a pályázat benyújtását megelőző 3 évben az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítését megtagadta, úgy az adott jogviszony megszűnésétől számított 3 évig közszolgálati jogviszonyt nem létesíthet, valamint az e törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó munkakört, feladatkört, tevékenységet vagy beosztást nem láthat el.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázat benyújtását megelőző három évben az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség fennállt-e, illetőleg amennyiben igen, úgy annak eleget tett-e;
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2017. szeptember 13.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton dr. Endre Szabolcs, jegyző részére a jegyzo@esztergom.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Jegyzői Osztály - Iktató, Komárom-Esztergom megye, 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. .
A pályázat elbírálásának rendje
 • A beérkezett pályázatok alapján, polgármesteri egyetértéssel a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázók az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak. A pályázati kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A Kttv. alapján csak olyan személy nevezhető ki az adott munkakörre, aki a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelt, és a kinevezés napján rendelkezik a fenti hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. október 6.
Címkék
 • közműberuházási és -fenntartási ügyintéző, építőmérnök, építészmérnök, közigazgatás, Komárom-Esztergom megye, Esztergom
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása