állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Páty Község Önkormányzata
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Páty Község Önkormányzata
Műszaki Irodavezető
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Műszaki Irodavezető
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
 • A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Pest megye, 2071 Páty, Kossuth utca 83.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Önkormányzati beruházási, felújítási, műszaki feladatok ellátása, szerződések előkészítése. Beruházással, felújítással kapcsolatos Képviselő-testületi előterjesztések elkészítése. A településen folyó önkormányzati beruházások előkészítésében, lebonyolításában való részvétel, illetve adott műszaki feladat teljes koordinálása. Pályázatok, közbeszerzési eljárások műszaki előkészítésében, megvalósításában való részvétel. Építési Szolgáltatási Pont feladatainak ellátása. Építéshatósági feladatok ellátása. Műszaki Iroda munkájának irányítása.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Polgármesteri Hivatal szabályzatai és a képviselőtestület rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, Településmérnöki végzettség,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
Előnyt jelent
 • Egyetem,
 • Önkormányzatnál szerzett vezetői gyakorlat
 • Kivitelezésben szerzett gyakorlat
 • Pályázatok előkészítésében szerzett gyakorlat
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Szakmai önéletrajz a 45/201. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján
 • Iskolai végzettséget/képesítést igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagába foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2017. szeptember 18.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Pátyi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2071 Páty, Kossuth utca 83. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3901/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Műszaki Irodavezető.
 • Elektronikus úton Ács Monika részére a acs.monika@paty.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Ács Monika, Pest megye, 2071 Páty, Kossuth utca 83.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. szeptember 20.
Címkék
 • műszaki Irodavezető, településmérnök, közigazgatás, Pest megye, Páty
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása