állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet
Műszaki Osztály
Osztályvezető (műszaki főelőadó munkakör)
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Osztályvezető (műszaki főelőadó munkakör)
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 • A vezetői megbízás határozott időre, 2018.december 31-ig szól.
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1097 Budapest, Nagyvárad tér 1.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Intézmény működtetésében lévő telephelyek épületekhez kapcsolódó beruházási, karbantartási, felújítási feladatok irányítása és ellenőrzése a vonatkozó jogszabályok, szabványok, belső szabályzatok, igazgatói utasításai előírásainak megfelelően. Ellenőrzi, irányítja a műszaki osztályhoz tartozó csoportvezetők (karbantartó, épületgépész, épületvillamossági, energetikus) munkáját. Aktívan közreműködik az ingatlan-karbantartási, üzemeltetési, felújítási feladatok elvégzésében. Gondoskodik a műszaki munkák felméréséről, előkészítéséről a vonatkozó beszerzési, közbeszerzési előírásoknak megfelelően, majd a megkötött szerződések teljesítését koordinálja, ellenőrzi. Gondoskodik az ingatlan-karbantartási, felújítási és beruházási munkavégzésekhez kapcsolódó részletes, analitikus nyilvántartások naprakész vezetéséről. Koordinálja és felügyeli a vagyoni és felelősségi károk ügyintézését
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Egyetem, (műszaki) építészmérnök vagy gépészmérnök vagy villamosmérnök,
 • 8-10 éves szakirányú gyakorlat,
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet.
Előnyt jelent
 • angol vagy német nyelvismeret,
 • 3-5 éves vezetői tapasztalat,
 • kórházi műszaki üzemeltetési gyakorlat.
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Részletes ,fényképes szakmai önéletrajz a pályázó elérhetőségével,
 • Végzettséget/képzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 • Pályázó beleegyező nyilatkotzata, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik, személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul.
 • Pályázat elnyerése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2017. szeptember 26.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet címére történő megküldésével (1097 Budapest, Nagyvárad tér 1. Kálmánné Juhász Ilona gazdasági igazgató címére ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8119-001/2017 , valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető ( műszaki főelőadó munkakör).
A pályázat elbírálásának rendje
 • A pályázatokat a benyújtás határidejétől számított 10 napon belül- a felkért előkészítő bizottság véleményét figyelembe véve - a gazdasági igazgató bírálja el és dönt, hogy élni kíván-e kinevezési jogával.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. október 6.
Címkék
 • osztályvezető, műszaki főelőadó, építészmérnök, gépészmérnök, villamosmérnök, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása