állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
KDVVIZIG
Vízrendezési és Öntözési Osztály
Vízrendezési ügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Vízrendezési ügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1088 Budapest, Rákóczi út 41.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • kapcsolattartás a munkakörében meghatározott működési területre eső települések önkormányzataival, társ vízügyi és a területi
 • környezetvédelmi, természetvédelmi, egyéb szervekkel, hatóságokkal beruházási, fenntartási és üzemelési munkák előkészítése során a tervező és kivitelező vállalatokkal és egyéb hatóságokkal történő kapcsolattartás
 • vagyonkezelői hozzájárulás kiadása során a kérelmet benyújtóval történő kapcsolattartás
 • Igazgatóság vagyonkezelésében levő művek vízjogi engedélyezésének előkészítése;
 • javaslattétel az Igazgatóság feladattervének összeállításához;
 • az Igazgatóság jóváhagyott feladattervéből ráháruló feladatok elvégzése;
 • szakágazati állásfoglalás kialakítása és képviselete a közigazgatási bejáráson; • síkvidéki vízrendezéssel, belvízvédelemmel kapcsolatos közép- és hosszú távú tervezési feladatok végrehajtása; • az síkvidéki vízrendezés, belvízvédelem szakágazati, fejlesztési, beruházási és fenntartási feladataiban való közreműködés;
 • műszaki nyilvántartások, adatbázisok készítése;
 • tevékenységéhez szükséges adatok gyűjtése, elemzése;
 • a felettes szervek által kért eseti adatszolgáltatás előkészítése;
 • közérdekű bejelentések, panaszok kivizsgálása;
 • Pályázatok írásában és projektek lebonyolításában való részvétel;
 • Területi előadóként kapcsolattartás az illetékességébe tartozó Szakaszmérnökség munkatársaival, a Szakaszmérnökség által elvégzett munkák megtekintése és ellenőrzése.
 • védekezés esetén a védelmi szervezet szerinti feladatok ellátása
 • a mindenkori jogszabályoknak megfelelően a belvízvédelmi feladatok ellátása
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Főiskola, Vízépítő mérnök, Környezetmérnök,
 • Magyar állampolgárság, bűntetlen előélet
Előnyt jelent
 • Egyetem, Vízépítő mérnök, környezetmérnök,
 • Vízkárelhárításban szerzett gyakorlat; - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • motivációs levél, részletes fényképes szakmai önéletrajz, az iskolai végzettséget, szakképzettséget és egyéb képzettségeket igazoló okiratok másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2017. szeptember 30.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton Papp Ildikó részére a papp.ildiko@kdvvizig.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2022. szeptember 2.
Címkék
 • vízrendezési ügyintéző, vízépítő mérnök, környezetmérnök, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása