állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Testnevelési Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Testnevelési Egyetem
Sport-táplálkozástudományi Központ
Szakmai szolgáltató (laboratóriumi mérnök)
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Szakmai szolgáltató (laboratóriumi mérnök)
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1123 Budapest, Alkotás utca 44.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Gázkromatográfiás újgenerációs nagyműszeres analitikai (GC-MS/MS) mérések végzése, új módszerek fejlesztése, beállítása, validálása, akkreditációhoz szükséges dokumentáció vezetése és nyomon követése. Eredmények statisztikai értékelése. Részvétel kutatómunkában és oktató munkában.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Főiskola, szakirányú felsőfokú végzettség,
 • Önálló munkavégzésre való alkalmasság
 • Legalább 5 éves gázkromatográfiás nagyműszeres laboratóriumi gyakorlat (GC-MS/MS)
 • Közalkalmazotti jogviszony a jogszabályi előírásoknak megfelelően csak magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személlyel létesíthető
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség
 • Minőségirányítási tapasztalat
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeret (Word, Excel, PowerPoint)
Előnyt jelent
 • Élelmiszeranalitikában szerzett legalább 3-5 év releváns szakmai tapasztalat
 • Laboratóriumok akkreditálására vonatkozó előírások elméleti és gyakorlati ismerete
 • Egyetemi végzettség, tudományos fokozat
 • Hazai és nemzetközi pályázatok írásában, lebonyolításában szerzett gyakorlat
 • Idegen nyelv ismerete
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Három hónapnál nem régebbi Hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésre vonatkozó igazolás bemutatása
 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó pályázati dokumentációját az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített bizottságok és testületek megismerhetik
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2017. szeptember 30.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Testnevelési Egyetem címére történő megküldésével (1123 Budapest, Alkotás utca 44. Főépület fszt. 23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TE/HR/222-3/2017 , valamint a munkakör megnevezését: szakmai szolgáltató (laboratóriumi mérnök).
 • Személyesen: HR Iroda, Budapest, 1123 Budapest, Alkotás utca 44. Főépület fszt. 23. 8.30-15.30 között .
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. október 30.
Címkék
 • szakmai szolgáltató, laboratóriumi mérnök, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása