állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Emberi Erőforrások Minisztériuma
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Kémiai Biztonsági és Kompetens Hatósági Főosztály
CLP referens
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • CLP referens
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozott idejű 2018. március 21 –ig tartó közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1097 Budapest, Albert Flórián utca 2-6.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • A CLP rendelet 43. és 44. cikke alapján a nemzeti kompetens hatóság és a tájékoztató szolgálat tevékenységével kapcsolatos feladatok ellátása. A vegyi anyagok és keverékek osztályozásával, címkézésével és csomagolásával összefüggő kérelmek, megkeresések megválaszolása, a vegyi anyagokkal kapcsolatos dokumentációk értékelése. Részvétel a veszélyes anyagok és veszélyes keverékek bejelentési eljárásában, a Kbtv. és CLP rendelet alapján benyújtott dokumentumok, biztonsági adatlapok jogszabályi megfelelőségének ellenőrzésében. Részvétel hazai és EU-s döntés-előkészítő folyamatokban, a kapcsolódó hazai és európai uniós jogszabálytervezetek véleményezése. Kapcsolattartás a többi tagállam CLP kompetens hatóságával és tájékoztató szolgálatával, az Európai Bizottsággal és az Európai Vegyianyag-ügynökséggel a CLP rendelettel kapcsolatos ügyekben. Kijelölés esetén részvétel EU-s munkabizottságok, szakértői csoportok munkájában. Az ipari szereplők és más érdekelt felek tájékoztatása a CLP rendelettel összefüggő kötelezettségeikről, feladatokról, kapcsolattartás a végrehajtásban érintett hatóságokkal. Az osztályvezető és a főosztályvezető munkájának támogatása.
Az ellátandó feladatok
 • A CLP Kompetens Hatósági és Bejelentési Osztály szakmai profiljába tartozó feladatok végrehajtása az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (CLP rendelet) valamint a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (Kbtv.) alapján.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, vagy főiskola (általános orvos, gyógyszerész, biológus, vegyész, vegyészmérnök, biomérnök, környezetmérnök, állatorvos, élelmiszermérnök, egyetemi vagy főiskolai szintű agrármérnök szakképzettség; környezetvédelmi mérnök, kertészmérnök, élelmiszer-technológus mérnök, szakképzettség, vagy egészségügyi felsőoktatásban szerzett szakképzettség, környezetegészségügyi-környezetvédelmi szakfelügyelő szakképzettség),
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
 • Haladó számítógépes ismeretek, irodai szoftverek (Office, Outlook, stb.) ismerete
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • Önálló munkavégzésre való alkalmasság, problémamegoldás, szakmai ismeretek magas szintű alkalmazása,,
 • Jó kommunikációs készség, kezdeményezőkészség, csapatmunka/együttműködési készség,
Előnyt jelent
 • EU-s és hazai kémiai biztonsági jogszabályok ismerete, illetve toxikológiai és ökotoxikológiai vizsg - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű IUCLID rendszer, toxikológiai, kémiai biztonsági/kockázatbecslési alkalmazások, szoftverek ismerete,
 • További nyelvek (elsősorban francia, német) ismerete.
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • A közszolgálati tisztviselők személyi adataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és a közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott minta szerinti, a szakmai életutat részletesen bemutató, fényképes magyar nyelvű önéletrajz,
 • Motivációs levél,
 • Érvényes erkölcsi bizonyítvány,
 • Iskolai végzettséget, nyelvtudást, egyéb végzettséget, szakmai tapasztalatot tanúsító okiratok másolata,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2017. szeptember 25.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton a Szervezetfejlesztési Osztály (a „Pályázat CLP referens munkakörre” megjelölésével) részére a allas@emmi.gov.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának rendje
 • Pályázatok előszűrése a munkakör betöltéséhez elvárt követelményeknek való megfelelés alapján, személyes interjú. Minden csatolandó dokumentumot egyszerre kérünk benyújtani, a beküldött dokumentumok pótlására, kiegészítésére nincs lehetőség és csak a hiánytalan dokumentációt tekintjük érvényesnek.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. október 8.
Címkék
 • CLP referens, gyógyszerész, biológus, vegyész, vegyészmérnök, biomérnök, környezetmérnök, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása