állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Bányászati és Gázipari Főosztályon
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Bányászati és Gázipari Főosztályon
Bányafelügyeleti mérnök
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Bányafelügyeleti mérnök
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1145 Budapest, Columbus utca 17-23.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatban bányászati hatósági feladatok ellátása, másodfokú hatósági ügyek döntésre történő előkészítése, a feladatkörébe tartozó tevékenység műszaki-biztonsági és baleseti helyzetének elemzése, szakterületét érintő jogszabályok, biztonsági szabályzatok felülvizsgálatában történő közreműködés, szabályzatok tervezeteinek szakmai előkészítése.
Az ellátandó feladatok
 • A másodfokú hatáskörbe tartozó szénhidrogén és szilárdásvány bányászattal illetve szénhidrogén szállítással, tárolással, elosztással, pébégáziparral kapcsolatos hatósági ügyintézés és a hozzá tartozó engedélyezési ügyek felelős intézése.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, bányamérnök, gépészmérnök, okleveles bánya- és geotechnikai mérnök, előkészítő mérnök, okleveles olaj- és gázmérnök, okleveles földtudományi mérnök,,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Pályakezdő esetében angol vagy német vagy francia nyelvből államilag elismert nyelvvizsga
Előnyt jelent
 • Munkavédelmi szakmérnöki végzettség
 • Szénhidrogén és szilárdásvány bányászati, illetve szénhidrogén szállítási, tárolási, elosztási, pébégázipari területen szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • Közigazgatási gyakorlat
 • Közigazgatási alapvizsga, szakvizsga
 • B kategóriás jogosítvány
 • Felhasználói szintű KIR 3 ismerete
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • A 45/2012. Korm. rendelet 1 sz. melléklete szerinti szakmai önéletrajz
 • Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai
 • Pályázó nyilatkozata, hogy a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázati értékelők általi megismeréséhez hozzájárul
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2017. szeptember 23.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton Bazsik Judit részére a bazsik.judit@mbfsz.gov.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának rendje
 • A beküldött pályázatok alapján kiválasztásra kerülnek azok a személyek, akik interjún vesznek részt, majd a pályázatok benyújtásának határidejét követő 30 napon belül döntésére kerül sor.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. október 22.
Egyéb információk
 • Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A benyújtott pályázati anyagok az elbírálásra előírt 30 napos határidőt követő 15 munkanapon belül megsemmisítésre kerülnek, valamint az elektronikus nyilvántartásból törlésre kerülnek. Jelen pályázati felhívás a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat honlapján került hivatalosan közzétételre. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni. Tájékoztatjuk a Pályázókat, hogy a 45/2012. Korm. rendelet 1 sz. melléklete szerinti szakmai önéletrajz mintája a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat honlapjának (www.mbfsz.gov.hu) főoldalán található kiemelt hírek között, a bányafelügyeleti mérnök álláspályázat linken érhető el. Tájékoztatjuk a jelentkezőket, hogy a pályázat nyertesének orvosi alkalmassági vizsgálatnak kell magát alávetnie, valamint családjával együtt vagyon-nyilatkozattételi kötelezettség terheli.
Címkék
 • bányafelügyeleti mérnök, bányamérnök, gépészmérnök, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása