állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Polgármesteri Hivatal Százhalombatta
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Polgármesteri Hivatal Százhalombatta
Műszaki Iroda
Műszaki ügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Műszaki ügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Pest megye, 2440 Százhalombatta, Szent István tér 3.
Az ellátandó feladatok
 • A Műszaki Iroda feladatellátásával összefüggő teendők ellátása, az irodavezető munkájának közvetlen segítése. Közreműködés a költségvetés tervezésében, a gazdasági folyamatok nyomon követésében, beszámolók készítésében. Részvétel kimutatások, jelentések, zárszámadások összeállításában. Az iroda által készítendő szakmai anyagok kimunkálásában aktív részvétel, háttéranyagok önálló elkészítése. Kapcsolattartás a szakmai partnerekkel. KSH, támogatási, pályázati és egyéb adatszolgáltatásban közreműködés. A feladatkörével kapcsolatos közérdekű bejelentések, panaszok kivizsgálása, megválaszolása.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, felsőfokú igazgatási, gazdasági vagy középfokú közgazdasági műszaki végzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
Előnyt jelent
 • Főiskola, építő-vagy építészmérnöki, egyéb(BSc, vagy MSc)mérnöki, vagy igazgatásszervezői végzettség,
 • közigazgatási vagy műszaki területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • mérlegképes könyvelői végzettség
 • Kiváló szintű kommunikációs és problémamegoldó képesség
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • részletes szakmai önéletrajzot, (a 45/2012. (III.20.) Korm.rendelet 1. melléklete szerint) ; iskolai végzettséget igazoló okirat másolatot ; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt ; nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről, és hozzájárulás a személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2017. október 2.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal Százhalombatta címére történő megküldésével (2440 Százhalombatta, Szent István tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/2017 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.
 • Személyesen: Nedeczkyné Hoffmann Katalin, Pest megye, 2440 Százhalombatta, Szent István tér 3. B 1. em 140.
A pályázat elbírálásának rendje
 • A kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelennek nyilvánítási jogát.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. október 16.
Címkék
 • műszaki ügyintéző, építőmérnök, építészmérnök, műszaki, közigazgatás, Pest megye, Százhalombatta
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása