állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Általános Finanszírozási Főosztály Informatikai Fejlesztési és Üzemeltetési Osztály
Szoftverfejlesztő informatikus
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Szoftverfejlesztő informatikus
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Tolna megye, 7100 Szekszárd, Szent István tér 19-21.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • A fekvőbeteg-szakellátás elszámolás folyamatát segítő szoftverek fejlesztése. A fekvőbeteg-szakellátásra vonatkozó elszámolási listák készítése. Elemzési munkák segítése.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) egyéb juttatásokra a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII.31.) Korm.rendelet, valamint a NEAK hatályos Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, egyetemi szintű rendszerinformatikai mérnök szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű programtervező matematikus, programozó matematikus, villamosmérnök, mérnökinformatikus, műszaki menedzser, közgazdasági programozó matematikus, mérnöktanár, informatikatanár vagy számítástechnika-tanár, közgazdász gazdasági informatika szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és ügyvitelszervező, programtervező, számítógép-programozó, rendszerszervező szakképesítés vagy szakirányú továbbképzési szakon szerzett igazgatási rendszerszervező szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
Előnyt jelent
 • Szakmai tapasztalat.
 • Programozási ismeretek.
 • Rendszergazdai ismeretek.
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • A Kttv. 45. § (4) bekezdésében meghatározottaknak is megfelelő fényképes, szakmai önéletrajz - a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján.(www.neak.gov.hu/Rólunk/Álláspályázatok)
 • Motivációs levél.
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolatai.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának a pályázati eljárásban érintett szervek részére a bírálati eljárás céljából történő sokszorosításához, és továbbításához.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • Büntetlen előéletet, illetve a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem állást igazoló, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata, (Felvétel esetén, legkésőbb a jogviszony létesítésekor az erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát be kell nyújtani).
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban 2017. november 6. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2017. október 15.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton az Általános Finanszírozási Főosztály részére a finanszirozas@neak.gov.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. október 29.
Egyéb információk
 • A próbaidő 6 hónap.
Címkék
 • szoftverfejlesztő informatikus, szoftverfejlesztő, informatikus, közigazgatás, Tolna megye, Szekszárd
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása