állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Dunakeszi Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Dunakeszi Polgármesteri Hivatal
Jegyzői kabinet
Informatikus
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Informatikus
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Pest megye, 2120 Dunakeszi, Fő út 25.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Dunakeszi Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének zavartalan üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása, az informatikai rendszer biztonságának, az elektronikus adatok védelmének biztosítása.
Az ellátandó feladatok
 • Az informatikai hálózat üzemeltetése, informatikai hardver és szoftver eszközök karbantartása, számítógép rendszer tervezése, kialakítása, programok beüzemelése, működésének biztosítása, az eszközökön futó programok felügyelete, számítástechnikai eszközök vírusmentességének biztosítása, számítógépek ellenőrzése, illegális szoftverek eltávolítása, nyomtatórendszer működésének biztosítása, egyéb rendszergazdai feladatok ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) 2/2015. számú Jegyzői utasítás (Egységes Közszolgálati Szabályzat) rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, informatikai szakképzettség,
 • Professzionális szintű Rendszergazdai ismeretek
Előnyt jelent
 • Számítástechnikai rendszerek üzemeltetésében szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Iskolai végzettséget igazoló okirat másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2017. október 15.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2120 Dunakeszi, Fő út 25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-XVI-1087/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Informatikus.
 • Elektronikus úton Jancsó Tamás részére a jancso.tamas@dunakeszi.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Ügyfélszolgálati iroda, Pest megye, 2120 Dunakeszi, Fő út 25. .
A pályázat elbírálásának rendje
 • Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot az osztályvezető a munkáltatói jogkör gyakorlójának egyetértésével választja ki. A döntésről a pályázókat a pályázat kiírója az elbírálást követően elektronikusan értesíti. A pályázat kiírója pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. november 3.
Egyéb információk
 • A próbaidő sikeres elteltét követően a nyújtott teljesítmény függvényében az illetmény pozitív mértékű újratárgyalására kerülhet sor.
Címkék
 • informatikus, rendszergazda, közigazgatás, Pest megye, Dunakeszi
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása