állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Csongrád Város Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Csongrád Város Önkormányzata Városellátó Intézménye
Intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Csongrád megye, 6640 Csongrád, Bercsényi utca 26/a.
Az ellátandó feladatok
 • Az Intézmény tevékenységének irányítása, munkáltatói jogok gyakorlása, az Intézmény eszközeinek működtetése. Közterület-gondozás, belvíz-elvezetés, piac, temetők és állategészségügyi telep, sporttelep működtetése
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Főiskola, műszaki-/, agrár-/, településüzemeltetés, vagy gazdasági szakirány,
 • műszaki-/, agrár-/, településüzemeltetési, vagy gazdasági pályán szerzett gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
Előnyt jelent
 • Főiskola, műszaki szakirány,
 • Angol nyelvből középfokú A típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
 • intézményvezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
 • településüzemeltetés terén szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Iskolai végzettségeket igazoló dokumentumok másolatai.
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről.
 • Fényképes szakmai önéletrajz.
 • A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagot, a pályázó személyes adatait megismerhessék.
 • Vezetői engedély másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2017. november 6.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Csongrád Város Önkormányzata címére történő megküldésével (6640 Csongrád, Kossuth tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01-4212-2/2017 , valamint a beosztás megnevezését: mérnök.
 • Elektronikus úton Erhardtné Bernát Henrietta részére a pmmunkaugy@csongrad.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Erhardtné Bernát Henrietta, Csongrád megye, 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.
A pályázat elbírálásának rendje
 • A kinevezésről a véleményezésre felkért bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. A pályázók írásban értesítést kapnak a döntésről.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. november 23.
Címkék
 • mérnök, közigazgatás, Csongrád megye, Csongrád
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása