állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Budapest Főváros Kormányhivatala
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Budapest Főváros Kormányhivatala
I. Kerületi Hivatala Építésfelügyeleti Osztály
Építésfelügyeleti szakügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Építésfelügyeleti szakügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1012 Budapest, Logodi utca 38-40.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • BFKH I. Kerületi Hivatala Építésfelügyeleti Osztály feladat és hatáskörébe tartozó hatósági feladatok teljes körű ellátása – tekintettel az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletre - a jogszabályok naprakész ismeretével. A munkakör ügyfélfogadást és háttérmunka ellátását is magában foglalja.
Az ellátandó feladatok
 • Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben foglaltak alapján elsőfokú építésfelügyeleti hatósági feladatok ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény (Áttv.), valamint a BFKH Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Kinevezés esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • Felsőfokú végzettséggel:
 • egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, vagy az ezekkel egyenértékű szakképzettség,
 • építészmérnöki alapképzési építész szak, épületszerkezeti konstruktőr, magasépítési vagy építés-kivitelezés szakirányán szerzett szakképzettség, építőmérnöki alapképzési szak magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, vagy az ezekkel egyenértékű szakképzettség,
 • tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, szerkezet-építőmérnöki mesterképzési szak magasépítő és rekonstrukciós szakirányú szakképzettség, osztatlan képzésben építész mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, vagy az ezekkel egyenértékű szakképzettség.
Előnyt jelent
 • Közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Közigazgatási szakvizsga megléte,
 • Építésügyi vizsga megléte,
 • Gyors és magas fokú önálló munkavégzésre való képesség és kiemelt teherbíró képesség.
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján,
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolata,
 • Nyilatkozatot arról, hogy a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • Nyilatkozat a büntetlen előéletről,
 • Nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2017. október 31.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével (1536 Budapest, Pf. 256. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1409/00033-3/2017 , valamint a munkakör megnevezését: építésfelügyeleti szakügyintéző.
 • Elektronikus úton dr. Máthé-Csötönyi Tünde Ibolya hivatalvezető részére a csotonyi.tunde@01kh.bfkh.gov.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának rendje
 • A pályázati feltételeknek megfelelt pályázók személyes meghallgatása. A pályázat eredményéről minden pályázó részére tájékoztatást adunk .
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. november 15.
Egyéb információk
 • A pályázat az állami tisztviselőkről szóló 2016. LII. törvény hatálya alá esik, figyelembe véve a Kttv. rendelkezéseit, így a foglalkoztatás állami szolgálati jogviszony keretei között történik. Jelen pályázatban kiírt munkakörhöz kapcsolódó próbaidő 6 hónap. A pályázatot kérjük postai úton Budapest Főváros Kormányhivatala I. Kerületi Hivatala 1536 Budapest, Pf.256. címre, dr. Máthé-Csötönyi Tünde Ibolya hivatalvezető részére "SK felbontásra" megjelöléssel, valamint egyidejűleg elektronikus úton a csotonyi.tunde@01kh.bfkh.gov.hu e-mail címre megküldeni. Kérjük a borítékon feltüntetni: Álláspályázat építésfelügyelet szakügyintéző munkakörre.
Címkék
 • építésfelügyeleti szakügyintéző, építészmérnök, építőmérnök, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása