állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Nagykanizsai Tankerületi Központ
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Nagykanizsai Tankerületi Központ
Gazdálkodási, Üzemeltetési és Pályázati Főosztály
Üzemeltetési ügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Üzemeltetési ügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Vécsey utca 6.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • A tankerületi beruházások, felújítások előkészítésében, szakszerű operatív végrehajtásában való közreműködés, adminisztratív feladatok ellátása. A jóváhagyott beruházások, felújítások tervezésében, szervezésében, kivitelezési munkák koordinálásban, helyszíni ellenőrzésében való közreműködés. Közszolgáltatások működéséhez szükséges tankerületi feladatok előkészítése.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) Nagykanizsai Tankerületi Központ Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, vagy egyetem és 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 92/I. pontjában foglalt szakképzettség valamelyike,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Word, Excel stb.)
Előnyt jelent
 • építő-, építészmérnök, épületvillamossági, épületgépész, környezetmérnök főiskolai vagy egyetemi végzettség
 • üzemeltetési és/vagy beruházói gyakorlat
 • pályázatírói gyakorlat
 • AutoCad felhasználói szintű ismerete
 • költségvetés készítő program felhasználói szintű ismerete
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • A pályázó részletes szakmai önéletrajza a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. számú melléklete szerinti formában és tartalommal
 • Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdés szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, valamint annak igazolására, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köztisztviselői jogviszony létesítését nem teszi lehetővé (az erkölcsi bizonyítvány iránti kérelem IV. pontjában a Kttv. 42. § (1)-(3) bekezdéseire kérjük hivatkozni)
 • Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata.
 • A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy kinevezése esetén a Kttv. 84-85. § és 87. §-aiban, továbbá, összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn; illetőleg nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható
 • A pályázó arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a 2007. évi CLII tv. szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja
 • A pályázó arra vonatkozó nyilatkozata, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.
 • a pályázó motivációs levele
 • a pályázatban hivatkozott gyakorlat hitelt érdemlő igazolása, vagy referencia benyújtása
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2017. október 31.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Vécsey utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/183/137-21/2017 , valamint a munkakör megnevezését: üzemeltetési ügyintéző.
A pályázat elbírálásának rendje
 • A pályázók személyes meghallgatása után a tankerületi igazgató dönt.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. november 17.
Címkék
 • üzemeltetési ügyintéző, építőmérnök, építészmérnök, épületvillamosság, épületgépész, környezetmérnök, közigazgatás, Zala megye, Nagykanizsa
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása