állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár Igazgatási Osztály
Programozó informatikus
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Programozó informatikus
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Adatbázis-alapú programok és szkriptek készítése, karbantartása, testreszabása. Esetenként webes felhasználói felület illetve szolgáltatás-végpont készítése. Részvétel ezen programok specifikálásában, tervezésében, megvalósításában és támogatásában.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Humánpolitikai Szabályzat és a Kancellár rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Főiskola, vagy Egyetem vagy középfokú programozó végzettség vagy annak megfelelő tapasztalat,
 • angol nyelvű programozási dokumentáció értő olvasása
 • büntetlen előélet
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • precíz, felelősségteljes munkavégzés,
 • szoftverminőség-orientált szemlélet,
 • pozitív hozzáállás a feladathoz,
 • az új iránti fogékonyság,
 • együttműködési képesség
Előnyt jelent
 • hasonló munkakörben vagy projektben megszerzett gyakorlat
 • legalább 2 programozási nyelv ismerete a következők közül: Perl, Python, PHP, Ruby, C, Java, Linux shell
 • adatbázis-elérési programozói ismeret relációs adatbázis környezetben (SQL)
 • jártasság a szabad szoftveres világban
 • verziókezelő ill. feladatkezelő használatában szerzett tapasztalat
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • részletes szakmai önéletrajz, benne tapasztalat igazolására annak rövid leírása vagy nyilvánosan elérhető programozói profil linkje (pl. GitHub profil)
 • végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • a kinevezés feltétele a 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2017. november 5.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton Humán Erőforrás Igazgatóság részére a humaneroforras@mail.bme.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. november 17.
Egyéb információk
 • Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.
Címkék
 • programozó informatikus, programozó, informatikus, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása