állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal
Informatikus
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Informatikus
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Somogy megye, 8600 Siófok, Fő tér 1.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Biztosítja a hivatal belső számítógépes hálózati rendszere működőképességét, üzemelteti számítástechnikai rendszert, karbantartja a számítástechnikai eszközöket, részt vesz az adatmentési és hibaelhárítási feladatok ellátásában.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Felsőoktatásban szerzett műszaki, informatikai, informatikatanár, számítástechnika tanár szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és ügyvitelszervező, informatikus, programtervező, programozó, rendszerszervező felsőfokú szakképesítés.
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig azt kérelmezte,
 • A 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajz,
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • Nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2017. november 17.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8600 Siófok, Fő tér 1 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2194-7/2017. , valamint a munkakör megnevezését: informatikus.
A pályázat elbírálásának rendje
 • A pályázatot a jegyző bírálja el, nevező ki és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A kinevezés 6 hónap próbaidő kikötésével történik. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. november 24.
Címkék
 • informatikus, közigazgatás, Somogy megye, Siófok
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása