állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Országos Vízügyi Főigazgatóság
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Országos Vízjelző Szolgálat
Vízjelző referens
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Vízjelző referens
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozott idejű 2018.11.15. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1012 Budapest, Márvány utca 1/D.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • az Országos Vízjelző Szolgálat elő-, illetve utófeldolgozó szoftvereinek, rutinjainak fejlesztése, karbantartása,
 • az Országos Vízjelző Szolgálat honlapjának, webes alkalmazásainak fejlesztése, karbantartása,
 • az Országos Vízjelző Szolgálat operatív munkájában történő részvétel,
 • részvétel az osztály éves feladattervének elkészítésében és végrehajtásában,
 • társ-osztályokkal való együttműködés,
 • az osztály, a főosztály és a főigazgatóság egyéb feladataiban való részvétel, utasítás szerint. Tevékenységét az Országos Vízjelző Szolgálat osztályvezetőjének közvetlen alárendeltségében végzi.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Főiskola, felsőfokú végzettség, legalább középfokú programozási ismeretek, jó kommunikációs készség, csapatmunkára alkalmasság, büntetlen előélet.
Előnyt jelent
 • Felsőfokú képesítés, programozói vagy ehhez hasonló végzettség, Fortan, Delphi, C# nyelvek, Visual Studio ismerete, Linux ismerete, webes alkalmazások készítésében való jártasság, építőmérnöki vagy meteorológus vagy hidrológus végzettség, vízrajzi, árvíz-hidrológiai tapasztalat, angol, német nyelvtudás
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató, fényképes szakmai önéletrajz és motivációs levél, A kinevezési feltételek fennállását igazoló okiratok másolata (iskolai végzettség, szakképzettség, nyelvismeret, erkölcsi bizonyítvány), A pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerhetik.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2017. november 10.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Országos Vízügyi Főigazgatóság címére történő megküldésével (1012 Budapest, Márvány utca 1/D. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11171-0034/2017. , valamint a munkakör megnevezését: vízjelző referens.
 • Elektronikus úton Palánkay Patrícia humánpolitikai osztályvezető részére a palankay.patricia@ovf.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának rendje
 • Az előírt követelményeknek megfelelő, benyújtott önéletrajz és motivációs levél alapján az alkalmasnak ítélt pályázókkal történt elbeszélgetést követő munkáltatói döntés. Érvénytelen a hiányosan vagy késve benyújtott pályázat.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. november 13.
Címkék
 • vízjelző referens, programozó, vízügy, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása