állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Mezőkövesdi Tankerületi Központ
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Rendszergazda
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Rendszergazda
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3400 Mezőkövesd, Hősök tere 14.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Rendszergazdai feladatok ellátása a székhelyintézményben és annak tagintézményeiben.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Főiskola, rendszergazda,
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
 • szakmai önéletrajz
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy annak megkéréséről szóló igazolás) a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2017. november 24.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Mezőkövesdi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3400 Mezőkövesd, Széchenyi út 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/047/1219-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: rendszergazda.
A pályázat elbírálásának rendje
 • A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelenné nyilvánítsa bármiféle jog és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. november 30.
Egyéb információk
 • A pályázatot kizárólag írásban, postai úton kérjük benyújtani.
Címkék
 • rendszergazda, informatikus, közigazgatás, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Mezőkövesd
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása