állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Pápai Szakképzési Centrum Jókai Mór Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Pápai Szakképzési Centrum Jókai Mór Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma
Rendszergazda
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Rendszergazda
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Veszprém megye, 8500 Pápa, Veszprémi út 45.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Munkaköri leírásában meghatározott feladatok ellátása, például az intézmény informatikai hálózatának működtetése, oktatástechnikusi feladatok ellátása, a pedagógusok, valamint az ügyviteli munkatársak munkájának informatikai támogatása. Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott feladatok ellátása a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 62. § (1) bekezdésében foglaltak szerint.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Felsőfokú képesítés, rendszergazda,
 • Büntetlen előélet
 • Magyar állampolgárság
Előnyt jelent
 • Linux szerver ismerete
 • B kategóriás jogosítvány
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Iskolai végzettséget, szakmai képzettséget igazoló bizonyítványok másolata
 • Szakmai önéletrajz
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2017. november 19.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Pápai Szakképzési Centrum Jókai Mór Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma címére történő megküldésével (8500 Pápa, Veszprémi út 45. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6-53/2017/3. , valamint a munkakör megnevezését: Rendszergazda.
 • Elektronikus úton Berta Ildikó tagintézmény-vezető részére a bertaildiko@papaiszakkepzo.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. november 22.
Címkék
 • rendszergazda, közigazgatás, Veszprém megye, Pápa
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása