állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Külső-Pesti Tankerületi Központ
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Kispesti Eötvös József Általános Iskola
Rendszergazda
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Rendszergazda
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Budapest, 1191 , Eötvös utca 13.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Az iskola informatikai eszközei és hálózata üzemképességének biztosítása, szerverek üzemeltetése, mentések tervezése és végrehajtása, alkalmazások telepítése, hálózatbiztonsági feladatok ellátása, az eszközpark fejlesztésének menedzselése. Segítés az e-napló kezelésében és az iskolai honlap működtetésében. Kollégák segítése az IKT eszközök használatában, valamint az Iskolai rendezvények hangosítása.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Középiskola/gimnázium, Rendszergazda képesítés,
 • Gyakorlott szintű Rendszergazdai ismeretek,
 • ECDL
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • Jó szintű Tudásmegosztás/munkatársak támogatása, tolerancia, innovatív szemlélet , megbízhatóság, elkötelezett
Előnyt jelent
 • Felsőfokú képesítés, informatika,
 • Honlap fejlesztés - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Gyakorlott szintű Hálózatismeret
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Fényképes szakmai önéletrajz; nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez; végzettséget/végzettségeket igazoló okiratok másolata; 3 hónapnál nem régebbi hatósági igazolvány a büntetlen előélet igazolására valamint annak igazolására, hogy nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2017. november 20.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton Dufek János igazgató részére a eotvos@iskola.kispest.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. november 25.
Címkék
 • rendszergazda, informatikus, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása