állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó
Informatikus
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Informatikus
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Csongrád megye, 6900 Makó, Kórház utca 2.
Az ellátandó feladatok
 • Rendszergazdai feladatok és helpdesk feladatok ellátása
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) CSMEK Kollektív Szerződésének (valamint megegyezés szerint) rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Főiskola, műszaki/informatikai felsőfokú végzettség,
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet (alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány)
 • munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság
Előnyt jelent
 • hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat
 • Microsoft szerver (2000/2003/2008) alapos ismerete
 • Linux szerver ismerete
 • Desktop (Microsoft Windows XP/Win7) termékek ismerete
 • fejlett hálózati ismeretek (TCP/IP, VPN)
 • sokoldalú, speciális feladatokat is elvállaló egyéniség
 • kiváló kommunikációs és problémaoldó készség
 • "B" kategóriás jogosítvány
 • saját gépjármű
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • szakmai önéletrajz
 • motivációs levél (Kérjük, motivációs levelében fejtse ki eddigi tapasztalatait is és a legkorábbi belépés időpontját, valamint jelölje meg fizetési elvárásait.)
 • végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerjék, valamint hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban 2017. december 1. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2017. november 15.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Imre József utca 2. Oraveczné Kispál Angéla gazdasági igazgató nevére ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MAK-2125-34-1/2017. , valamint a munkakör megnevezését: informatikus.
A pályázat elbírálásának rendje
 • A döntést a munkáltatói jogkör gyakorlója hozza meg a beérkezett érvényes pályázatok és a kiválasztott pályázó/(k) személyes meghallgatását követően.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. november 20.
Címkék
 • informatikus, rendszergazda, közigazgatás, Csongrád megye, Makó
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása