állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Nógrád Megyei Kormányhivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Nógrád Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály
Földmérési szakügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Földmérési szakügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Május 1. út 41.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Jogszabályok alapján a Nógrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály hatáskörébe utalt földmérési szakügyintézői feladatok ellátása.
Az ellátandó feladatok
 • Közreműködés: a földmérési és térképészeti szakfelügyeleti tevékenységben,
 • az állami alapmunkákkal kapcsolatban a kormányhivatalra háruló hatósági feladatok ellátásában,
 • a járási hivatalok földmérési, térképészeti és telekalakítási tevékenységének törvényességi és szakszerűségi ellenőrzésében,
 • földmérési és telekalakítási ügyekben benyújtott panaszok és fellebbezések kivizsgálásában,
 • a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatban a kormányhivatalra háruló feladatok ellátásában, • az alaphálózati pontok vonatkozásában felmerülő hatósági feladatok ellátásában.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) , a(z) Az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény, a Hivatal hatályos közszolgálati szabályzata. rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, okleveles földmérő mérnök, földmérő szakon szerzett okleveles mérnök, földmérő mérnöki szakon szerzett okleveles építőmérnök, földmérő mérnöki szakon szerzett okleveles földmérő és térinformatikai mérnök, földmérő üzemmérnök, földrendező üzemmérnök, földmérő mérnök, földrendező mérnök szakképzettség ,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló 19/2013. (III.21.) VM rendelet 1. §-ában foglalt végzettség.
Előnyt jelent
 • ingatlanrendező földmérő minősítés,
 • földügyi igazgatásban szerzett tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • B kategóriás vezetői engedély
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Önéletrajz, a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti adattartalommal; erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérését igazoló szelvény; iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata; motivációs levél
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2017. november 30.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Nógrád Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (3100 Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály Salgótarján, Május 1. út 41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NO/HUM/294-1/2017. , valamint a munkakör megnevezését: földmérési szakügyintéző.
 • Személyesen: Juhászné Tóth Éva, Nógrád megye, 3100 Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály Salgótarján, Május 1. 41.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. december 4.
Egyéb információk
 • A pályázat az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. tv. hatálya alá esik, figyelembe véve a Kttv. rendelkezéseit, így a foglalkoztatás állami szolgálati jogviszony keretei között történik.
Címkék
 • földmérési szakügyintéző, földmérő mérnök, építőmérnök, közigazgatás, Nógrád megye, Salgótarján
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása