állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság
ASP projekt oktatás-támogató referens
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • ASP projekt oktatás-támogató referens
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozott idejű - 6 hónapos próbaidő kikötésével - 2018.12.31 –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Ősz utca 11-13.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Szakrendszerek alkalmazásának oktatása során az oktatóval együttműködve a résztvevők segítése az oktatáson;
 • Csatlakoztatáshoz és az oktatásokhoz kapcsolódó szervezési feladatok és ügyintézés;
 • Beérkező dokumentációkból adatok kigyűjtése Excel táblákba;
 • Beérkező szerződések elektronikus és papír alapú kezelése;
 • Az ASP szakrendszerekkel kapcsolatos oktatási feladatok megyei szintű támogatása, oktatások tartása.
Az ellátandó feladatok
 • Az oktatók mellett az oktatásokon szakmai segítségnyújtás;
 • Excel kimutatások készítése;
 • Papír alapú dokumentáció kezelése;
 • Oktatási anyagokkal (e-learning, egyéb elektronikus és papíralapú) kapcsolatos adminisztratív és szervezési feladatok;
 • Az ASP országos kiterjesztése kapcsán felmerült egyéb szervezési feladatok ellátása; - Az ASP támogatási és support feladatok ellátása
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) valamint a Magyar Államkincstár belső szabályzatai, rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, vagy főiskolai szintű programtervező matematikus, informatikatanár, számítástechnika-tanár, villamosmérnök, gépészmérnök, közlekedésmérnök, mérnökinformatikus, műszaki menedzser, közgazdasági programozó matematikus, mérnöktanári vagy programozó matematikus szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) szerzett műszaki (technikai) szakirányú szakképzettség; főiskolai szintű rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai végzettség és ügyvitelszervező, programtervező, számítógép-programozó, rendszerszervező felsőfokú szakképesítés; vagy ,
 • egyetemi szintű jogász, szociológus, politológus, bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi, vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett szakképzettség,vagy agrár-felsőoktatásban szerzett szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség vagy gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment,
 • nemzetközi kommunikáció, külgazdsági, nemzetközi marketing és teljes körű minőségirányítási szakon szerzett közgazdász szakképzettség; egyetemi szintű katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) biztonság- és védelempolitikai szakon, illetve azzal egyenértékű egyetemi szintű szakon szerzett szakképzettség.
 • legalább 3 éves releváns gyakorlat pénzügyi-számviteli vagy adózási területen
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • Munkabírás,
 • Legalább felhasználói szintű számítógép kezelés,
 • Microsoft Outlook, Word, Excel és PowerPoint programok magas szintű ismerete,
 • Egyértelmű kommunikációs készség,
 • Jó szervezési készség,
 • Rugalmasság,
 • Jó együttműködő készség,
 • Gyors tanulási készség
Előnyt jelent
 • közigazgatási területen szerzett munkatapasztalat
 • közgazdász végzettség
 • államháztartási számviteli gyakorlat
 • integrált gazdálkodási rendszerek vagy helyi adórendszer (ONKADÓ) működtetésében szerzett gyakorlat
 • oktatási gyakorlat
 • erős informatikai érdeklődés és gyakorlat
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2017. november 26.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton dr. Gyűszű György igazgató részére részére a igazgato.szekesfehervar@allamkincstar.gov.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának rendje
 • FONTOS! Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy minden mellékletet egy e-mailben csatolva kérjük benyújtani. Az elektronikus üzenet tárgyában kérjük feltüntetni a FEJ-IG/95/2017. azonosító számot, valamint a munkakör pontos megnevezését "ASP projekt oktatás-támogató referens". A hiányosan beküldött pályázati anyag pótlására, kiegészítésére semmilyen formában nincs lehetőség, ezért csak a hiánytalan pályázati anyagot tekintjük érvényesnek.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. november 30.
Egyéb információk
 • Az álláshely betöltésével kapcsolatos további fontos információ: a meghirdetett munkakör betöltésének a feltétele a 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet legkésőbb a jogviszony-létesítéskor eredeti példányban be kell nyújtani. Az erkölcsi bizonyítványt a Magyar Államkincstár honlapján a http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_/2854/ ismertetett "Útmutató hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséhez" menüben található TÁJÉKOZTATÓBAN rögzítettek alapján kell megigényelni. A pályázati anyag benyújtását megelőzően az abban foglaltakat kérjük figyelmesen elolvasni! A pályázat benyújtásával egyidejűleg a Pályázó elfogadja, hogy a pályázati anyagát a kiválasztási eljárásban részt vevők megismerhetik. A pályázati felhívás közzétételre kerül a Magyar Államkincstár honlapján is (www.allamkincstar.gov.hu) oldalon. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.
Címkék
 • ASP projekt oktatás-támogató referens, programtervező matematikus, informatikatanár, számítástechnika-tanár, villamosmérnök, gépészmérnök, közlekedésmérnök, mérnökinformatikus, műszaki menedzser, közgazdasági programozó matematikus, közigazgatás, Fejér megye, Székesfehérvár
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása