állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Elemzési és Információs Főosztály, Informatikai Osztály
Informatikai referens
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Informatikai referens
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Informatikai felhasználó-támogatási feladatok hatékony, gyors, szakszerű kezelése
 • Az NKFI Hivatal egyes rendszereinek informatikai, alkalmazásgazdai feladatainak ellátása
 • Szakmai kapcsolattartás az NKFI Hivatal szervereinek rendszergazdájával, a felhasználói alkalmazásgazdákkal és a külső szolgáltatókkal
 • Részvétel a beszerzési folyamatokban
 • Informatikai nyilvántartások vezetése, feladatok adminisztrációja
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) NKFI Hivatal belső rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, egyetemi szintű rendszerinformatikai mérnök szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű programtervező matematikus, programozó matematikus, villamosmérnök, mérnökinformatikus, műszaki menedzser, közgazdasági programozó matematikus, mérnöktanár, informatikatanár vagy számítástechnika-tanár, közgazdász gazdasági informatika szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és ügyvitelszervező, programtervező, számítógép-programozó, rendszerszervező szakképesítés vagy szakirányú továbbképzési szakon szerzett igazgatási rendszerszervező szakképzettség,
 • Angol szaknyelv olvasási szintű ismerete,
 • 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • Windows alapú hálózatok menedzselése,
 • Active Directory, Windows 7, 8 rendszergazda szintű ismerete,
 • MS Office magas szintű ismerete,
 • Hálózati ismeretek
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • Jó probléma-megoldási képesség, folyamatszemlélet,
 • Elhivatottság, precizitás, alapos munkavégzés,
 • Önállóság, proaktív munkavégzés, kreatív megoldások kialakítása, alkalmazása,
 • Nyitottság az új ötletek felé, az ismeretek gyors és hatékony elsajátítása és alkalmazása,
 • Csapatmunkára való képesség,
 • Emberekkel való jó kommunikációs készség,
Előnyt jelent
 • 1 évet meghaladó szakmai tapasztalat,
 • Informatikai helpdesk területen szerzett gyakorlat,
 • Közbeszerzési tapasztalat
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Kttv. szerinti szakmai önéletrajz,
 • Motivációs levél,
 • Oklevél, bizonyítványok másolatai elektronikus (szkennelt) formátumban,
 • 3 hónapnál nem régebbi, a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány vagy az igénylésről szóló feladóvevény,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek megismerhetik a pályázat tartalmát, a pályázó adatait
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2017. december 6.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton a Jogi és Igazgatási Főosztály részére a nkfihjob@nkfih.gov.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. december 22.
Címkék
 • informatikai referens, rendszerinformatikai mérnök, programtervező matematikus, programozó matematikus, villamosmérnök, mérnökinformatikus, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása