állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Nógrád Megyei Kormányhivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Nógrád Megyei Kormányhivatal
Hatósági Főosztály Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály
Építésügyi szakügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Építésügyi szakügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet 11. pontjában felsorolt felsőfokú képesítések, valamint az Áttv. 5. § szerinti eltérésekkel a Kttv. 39. §-ában foglalt általános feltételek teljesítése. A pályázat elbírálásánál az energetikai képesítés és gyakorlat előnyt jelent.
Az ellátandó feladatok
 • Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben (Étv.) és végrehatási rendeleteiben szabályozott másodfokú hatósági feladatok ellátása
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény (Áttv.) előírásai szerint, valamint a Nógrád Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
Előnyt jelent
 • Egyetem, energetikai képesítés,
 • energetikai gyakorlat
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti adattartalommal elkészített szakmai önéletrajz; erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérését igazoló szelvény; az előírt iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata; motivációs levél
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2017. november 30.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Nógrád Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (3100 Nógrád Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Salgótarján, Rákóczi út 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NO/HUM/256-1/2017. , valamint a munkakör megnevezését: építésügyi szakügyintéző.
 • Elektronikus úton dr. Mótyán János főosztályvezető részére a motyan.janos@nograd.gov.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: dr. Mótyán János főosztályvezető , Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. .
A pályázat elbírálásának rendje
 • A pályázó személyes meghallgatását követően a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A kiíró a pályázat indokolás nélküli érvénytelenítésének, illetve eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. december 5.
Címkék
 • építésügyi szakügyintéző, energetika, közigazgatás, Nógrád megye, Salgótarján
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása