állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal
ENERGETIKUS
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • ENERGETIKUS
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozott idejű 2019.04.30. –ig tartó közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1102 Budapest, Szent László tér 29.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Ellátja a Kőbányai Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és valamennyi gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv áram és távhőszolgáltatással kapcsolatos energetikai feladatait, részt vesz az energetikai költségek tervezésében, figyelemmel kíséri a költségek alakulását, kapcsolatot tart az energiaszolgáltatókkal, fogadja és feldolgozza az energetikai számlákat, évente energiamérleget készít, pályázatokkal kapcsolatosan adatot szolgáltat.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzőjének a Közszolgálati Szabályzatról szóló 4/2016. (VIII.11.) rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú képesítés, és az OKJ szerint energetikus szakképesítés, vagy egyetemi, főiskolai szintű műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség.,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • 1-3 év szakmai tapasztalat.
Előnyt jelent
 • közigazgatásban szerzett – legalább 1-3 év – szakmai tapasztalat
 • közigazgatási alapvizsga és szakvizsga
 • gépészmérnök vagy villamosmérnök szakképzettség
 • pénzügyi affinitás
 • közbeszerzési ismeretek
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi adataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata,
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata (vagy annak megkéréséről szóló bizonylat)
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagát kéri-e visszaküldeni, vagy az megsemmisíthető
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban 2018. január 2. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2017. november 30.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1102 Budapest, Szent László tér 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/38538/2017/XXII. , valamint a munkakör megnevezését: ENERGETIKUS.
 • Személyesen: Tinódiné Kürthy Gabriella, Budapest, 1102 Budapest, Szent László tér 29. .
A pályázat elbírálásának rendje
 • A munkáltató által kiválasztott érvényes pályázatot benyújtókat a munkáltató által kijelölt szakmai bizottság hallgatja meg. A munkáltató a bizottság javaslata figyelembevételével dönt. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. december 14.
Címkék
 • energetikus, műszaki közigazgatás, Pesxt megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása