állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
Műszaki ügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Műszaki ügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Tolna megye, 7200 Dombóvár, Bezerédj utca 14.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Önkormányzati, Hivatali beruházások, felújítások lebonyolítása (pl.: helyszíni bejárások, hatósági engedélyezés, árajánlatok kérése, megrendelés, szakmai irányítás, ellenőrzés, stb.) Önkormányzat intézményeiben végzett műszaki fenntartási munkák végzéséhez segítség nyújtása az intézményvezetőknek, az elvégzett munkák ellenőrzése. Közreműködés a város költségvetésének előkészítésében. Műszaki témájú képviselő-testületi előterjesztések készítése. Közreműködés az önkormányzati rendeletek előkészítésében. Statisztikai jelentések készítése.
Az ellátandó feladatok
 • Műszaki ügyintézői feladatok
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) képviselő-testület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 38/2015. (XI.30.) ök. rendelet, valamint a Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés, I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi, építész, gazdaságtudományi szakképzettség. II. besorolási osztályban: műszaki, gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közgazdasági, közszolgálati, gépészet, elektrotechnika-elektronika szakmacsoportb tartozó szakképesítés.,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • A feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okirat(ok) másolata.
 • A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti önéletrajz a pályázó eddigi szakmai tevékenységének bemutatásával.
 • Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll.
 • A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy: nem áll cselekvőképességet kizáró ok, vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, mely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható.
 • Nyilatkozatát arról, hogy a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.
 • Nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréshez.
 • Kérjük, bérigényét pályázatában jelezze!
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban 2017. december 20. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2017. november 30.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7200 Dombóvár, Szabadság utca 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I. 589/2017. , valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.
 • Személyesen: Jegyzői titkárság, Tolna megye, 7200 Dombóvár, Szabadság utca 18. .
A pályázat elbírálásának rendje
 • A benyújtott pályázatok alapján a – legmegfelelőbb pályázók személyes meghallgatását követően – kiválasztásról az irodavezető javaslatának figyelembe vételével a munkáltató dönt.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. december 15.
Egyéb információk
 • A munkáltatói jogkör gyakorlója az új közszolgálati jogviszony esetén 6 hónap próbaidőt köt ki. Az eredményről minden pályázót írásban értesítünk. A pályázatokat bizalmasan kezeljük, és a döntést követően – a pályázatot elnyerő személy kivételével – a pályázóknak visszaküldjük. A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
Címkék
 • műszaki ügyintéző, gépészet, közigazgatás, Tolna megye, 7200 Dombóvár
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása