állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Vakok Állami Intézete
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Vakok Állami Intézete
Üzemeltetési csoportvezető
beosztás ellátására.
Állás megnevezése
 • Üzemeltetési csoportvezető
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 • A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Üzemeltetési - vagyongazdálkodási feladatok ellátása a Vakok Állami Intézete telephelyein. Szervezi az Üzemeltetési csoport feladatkörébe tartozó munkafolyamatokat. Irányítja és ellenőrzi az intézet műszaki dolgozóinak munkáját. Gondoskodik az anyag és eszközbeszerzésekről, raktárra vételezésről, üzembe helyezésről, készletkiadásról, selejtezésről, a leltározásról. Gondoskodik a munka-, tűzvédelmi feladatok végrehajtásáról és a hatáskörébe utalt polgári védelmi feladatok ellátásáról. Szakmailag igazolja az intézethez beérkező szállítói számlákat. Elkészíti a műszaki dolgozók munkaköri leírását. Évente szabadságolási ütemtervet készít.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Felsőfokú képesítés, szakirányú műszaki végzettség,
 • intézmény-üzemeltetési, gazdálkodási területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
Előnyt jelent
 • Főiskola, szakirányú műszaki végzettség,
 • költségvetési területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Integrált gazdálkodási program ismerete (pl. CT-EcosTAT)
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Motivációs levél, részletes szakmai önéletrajz, szakmai program, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt). A pályázó nyilatkozata a személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulásról.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2017. november 27.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Vakok Állami Intézete címére történő megküldésével (1146 Budapest, Hermina út 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2523/2017. , valamint a beosztás megnevezését: Üzemeltetési csoportvezető.
 • Elektronikus úton Puskár László Mátyás gazdasági koordinátor részére a titkarsag@vakokintezete.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának rendje
 • A pályázatok a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra. A pályázatokat bizottság bírálja el. A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen meghallgatja. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. november 30.
Egyéb információk
 • Kinevezés esetén 4 hónap a próbaidő.
Címkék
 • üzemeltetési csoportvezető, műszaki, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása