állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal - Szolnok
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal - Szolnok
Hatósági Főosztály Építésügyi Osztály
Energetikai szakügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Energetikai szakügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 6-8.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015.(V. 26.) Korm. rendelet szerinti feladatok.
Az ellátandó feladatok
 • Közreműködik az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény által a kormányhivatal részére meghatározott feladatok végrehajtásában. Végzi a 122/2015. (V.26) Korm. rendeletben a kormányhivatal részére meghatározott feladatokat, különösen: - a lakosság, közintézmények és vállalkozások számára ingyenes energetikai tanácsadás biztosítása, - szakmai tanácsadás az önkormányzatok és intézményeik számára, - közreműködik az energiahatékonysági szemléletformálásban, - közreműködik az energia-beszerzési szerződések megkötésénél, - tájékoztatást nyújt az elérhető energiahatékonysági pályázatokról, - közreműködik a megyei területfejlesztési program kidolgozásában.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V.26.) Korm. rendelet 12. melléklete szerinti végzettség:
 • mesterképzésben/osztatlan képzésben szerzett okleveles energetikai mérnök, okleveles gépészmérnök, okleveles villamosmérnök, okleveles építész, okleveles építészmérnök, okleveles szerkezet-építőmérnök, okleveles létesítménymérnök, okleveles épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök, okleveles kohómérnök, bánya- és geotechnikai mérnök, okleveles mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök, vagy ezekkel egyenértékű szakképesítés;
 • alapképzésben szerzett energetikai mérnök, gépészmérnök, villamosmérnök, építészmérnök, építőmérnök, vagy előzőekkel egyenértékű szakképesítés
 • megfelelés a Kttv. 39. § (1) bekezdés b) és c) pontjának
 • összeférhetetlenség a Kttv. 84-85. §-ai alapján
 • munkaköri orvosi alkalmasság
Előnyt jelent
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás vezetői engedély
 • közigazgatási alapvizsga
 • közigazgatási szakvizsga
 • mesterképzésben/osztatlan képzésben szerzett szakképesítés esetén 5 év, alapképzésben szerzett vagy azzal egyenértékű szakképesítés esetén 8 év szakmai gyakorlat
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz [a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti adattartalommal]
 • három hónapnál nem régebbi, új típusú hatósági erkölcsi bizonyítvány. Az igénylő lapon a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. §-a azzal, hogy „munkakörömben kizárólag nagykorú személyekkel kerülök munkakapcsolatba” feltételt kell megjelölni
 • végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudás esetén az azt igazoló okiratok másolatai
 • előzetes nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-85. §-aiban meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor fennáll-e
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2017. december 1.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal - Szolnok címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: JN/32/01650-35/2017. , valamint a munkakör megnevezését: energetikai szakügyintéző.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. december 11.
Egyéb információk
 • A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója bírálja el. A pályázati felhívásban feltüntetett időpontok változtatásának jogát a pályáztató fenntartja. A pályáztató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
Címkék
 • energetikai szakügyintéző, energetikai mérnök, gépészmérnök, villamosmérnök, építész, építészmérnök, közigazgatás, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása