állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Dél-Budai Tankerületi Központ
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Budapest XXII. Kerületi Budai Nagy Antal Gimnázium
Rendszergazda
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Rendszergazda
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Budapest, 1221 , Anna utca 13-15.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Az irányadó jogszabályoknak megfelelő, a munkaköri leírásban meghatározott rendszergazdai feladatok ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Felsőfokú képesítés, informatikai rendszergazda
Előnyt jelent
 • Egyetem, pedagógus végzettség informatika szak
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági igazolvány a büntetlen előélet igazolására valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2017. november 28.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton Manolovitsné Erdőközi Orsolya intézményvezető részére a erdokoziorsolya@bnag.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának rendje
 • A munkáltató eredménytelennek is nyilváníthatja a pályázatot.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. november 29.
Egyéb információk
 • A Kjt. 21/A. § (2) bekezdése szerint a munkáltató 4 hónap próbaidőt köt ki.
Címkék
 • rendszergazda, informatikai rendszergazda, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása