állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatala
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal
Építéshatósági ügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Építéshatósági ügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Bács-Kiskun megye, 6120 Kiskunmajsa, Fő utca 82.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • A jegyző hatáskörébe tartozó építésügyi hatósági feladatok ellátása: az elsőfokú építésügyi hatósági ügyek döntésre való előkészítése, a döntések meghozatala és végrehajtása, ÉDTR rendszer kezelése.
Az ellátandó feladatok
 • Elsőfokú építéshatósági feladatok ellátása
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség, vagy alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség.,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
Előnyt jelent
 • Közigazgatási szervnél szerzett szakmai gyakorlat
 • Közigazgatási alap, vagy szakvizsga, illetve építésügyi vizsga megléte
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti fényképes önéletrajzot
 • az iskolai végzettséget igazoló okirat másolatát
 • amennyiben rendelkezik előnyt jelentő szakképzettséggel vagy gyakorlattal ennek tényét igazoló okirat másolatát
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt vagy az erkölcsi bizonyítvány igénylését igazoló feladóvevényt.
 • nyilatkozatot arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását
 • nyilatkozat arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2017. december 12.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6120 Kiskunmajsa, Fő utca 82. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 80/2017. sz. , valamint a munkakör megnevezését: építéshatósági ügyintéző .
 • Személyesen: Polgármesteri Hivatal Titkárság, Bács-Kiskun megye, 6120 Kiskunmajsa, Fő utca 82
A pályázat elbírálásának rendje
 • A pályázatot a jegyző bírálja el fenntartva a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. december 18.
Egyéb információk
 • A nyertes pályázó 3 hónap próbaidő kikötése mellett határozatlan időre kerül kinevezésre
Címkék
 • építéshatósági ügyintéző, építészmérnök, építőmérnök, közigazgatás, Bács-Kiskun megye, Kiskunmajsa
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása