állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Nyíregyházi Szakképzési Centrum
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
Informatikus rendszergazda
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Informatikus rendszergazda
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Informatikai rendszerek optimális teljesítményének és biztonságának tervezését, fejlesztését, karbantartását és támogatását végzi, segítséget nyújt a hálózat használóinak a hálózat és a programok működtetésében.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Felsőfokú képesítés, középiskolai végzettséget igénylő akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképesítést,
 • büntetlen előélet
 • magyar állampolgárság
Előnyt jelent
 • Felsőfokú szakirányú végzettség.
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Fényképes szakmai önéletrajz.
 • Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata.
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.
 • Motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben).
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban 2018. január 2. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2017. december 18.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 388-47/NYIRSZC/2017. , valamint a munkakör megnevezését: Informatikus rendszergazda.
 • Elektronikus úton Pivonka Szilvia igazgató részére a suli@wesselenyi-nyh.sulinet.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Pivonka Szilvia igazgató, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. december 29.
Címkék
 • informatikus rendszergazda, közigazgatás, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyíregyháza
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása