állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Osztály
Munkavédelmi vezető
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Munkavédelmi vezető
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Hajdú-Bihar megye, 4025 Debrecen, Hatvan utca 8-10.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Az igazgatóság működési területén - Debrecen székhellyel - a munkavédelmi, tűzvédelmi, rendészeti és kapcsolt feladatoknak a rájuk vonatkozó jogszabályok, utasítások szerinti ellátása. Szervezi és irányítja az igazgatóság munkavédelemmel, tűzvédelemmel és rendészeti tevékenységével összefüggő feladatait. Ez tartalmazza a területekre vonatkozó igazgatósági szabályzatok előkészítését, az oktatási, megelőzési, ellenőrzési, káreset kivizsgálási, veszély elhárítási és helyreállítási feladatok végrehajtását, kockázatértékelését, dokumentálását. Elvégzi a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések, tűzesetek kivizsgálását, a szükséges jegyzőkönyvek, jelentések, statisztikák elkészítését. Összefoglaló jelentéseket készít, adatokat szolgáltat. Munkavédelmi szemlék, komplex és célellenőrzések megtartása a munkahelyeken. Nyilvántartásokat vezet, szervezi az előírt emelőgép felülvizsgálatokat, kezeli a nem villamos jellegű energetikai dokumentumokat, napra készen tartja az igazgatóság Polgári Védelmi Alaptervét.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Középfokú képesítés, munka-és tűzvédelmi szakképesítés,
 • munka-és tűzvédelmi feladatok ellátásában szerzett tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • Jó szintű önálló, gyors, precíz munkavégzési képesség
Előnyt jelent
 • Felsőfokú képesítés, egyetemi vagy főiskolai végzettség és felsőfokú munkavédelmi szakképesítés,
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Részletes fényképes szakmai önéletrajz. Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, nyelvtudás meglétét igazoló okmányok másolata. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A kinevezés feltétele a 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2017. december 20.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével (4025 Debrecen, Hatvan utca 8-10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K001540/2017. , valamint a munkakör megnevezését: munkavédelmi vezető.
 • Elektronikus úton Liszkai Péter osztályvezető részére a titkarsag@tivizig.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: , Hajdú-Bihar megye, 4025 Debrecen, Hatvan utca 8-10. 2. emelet 212. (Központi Iktató).
A pályázat elbírálásának rendje
 • A pályázatokról a TIVIZIG igazgatója, mint a kinevezési és munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázók a pályázat eredményéről írásban értesülnek.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. január 19.
Egyéb információk
 • A munkáltatóval kapcsolatos információk elérhetők a www.tivizig.hu honlapon.
Címkék
 • munkavédelmi vezető, munka-és tűzvédelem, közigazgatás, Hajdú-Bihar megye, Debrecen
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása